Què s’entén per segona revolució industrial? Quines noves energies i indústries s’hi van desenvolupar?

Enviado por Janis y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,74 KB

 
capitalisme industrial: Sistema economic en el qual els mitjans de producción son propietat privada dun grup minotari de persones. Burguesia. En aquest sistema els obrers treballen a canvi dun salari. Bancs : Instalacions bàsiques de primer capitalisme demanen préstecs a canvi dinteresos
burgesia
Era la propietaria de les industries i els negocis
GRAN BURGESIA: integrada per banquers rendistes i propietaris de grans frabriques
MITJANA BURGESIA : profesionales liberals, funcionaris i comerciants
PETITA BURGESIA :empleats i botiguers
Els habitatges eran ricament decorats amb servei domestics la seva manera de vestir i divertirse
PROLETARIAT
Els treballadors de les fabriques formaven el proletariat industrial constituien la mà dobra necesaria per a les fabriques on treballaven a canvi dun salari les seves condiciones de vida eren molt dures, la jornada laboral duraría de 12-14 hores diaries. Aixó obligava a les dones i els nens a treballar que percebien un sou inferior al dels homes. Els tallers no tenien condicions higieniques, fet que feia aumentar les malalties als obrers
3.33 FITXA
Una de les causes de la revolució industral va ser la revolució demográfica, laugment de la natalitat per a provocar un augment considerable de la población per asumir aquest augment es va necesitar noves tecniques de conreu, la falta dhigiene va fer que els pagesos emigresin a les ciutats que creixia i gracies a aixo van progresar els nivells de vida

Entradas relacionadas: