Escola mallorquina

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,84 KB

 

Caracteristiques de lescola mallorquina Els poetes de lescola mallorquina tenien el convenciment que la poesía mallorquina havia arribat a la perfeccio amb miquel costa i llobera i Joan Alcover. La seva obra es considerava sagrada i intocable, es per aixo que sesforrzaven per conservar l herencia rebuda, pero sense tractar denriquir-la ni dobrir-la a noves experiencias i perspectivas. Caracteristiques: ·El triomf de la linea de la serenor i lequilibri, ja iniciada amb Pons i gallarza i magnificada a traves de costa i llobera  ·La pulcritud de la paraula, de la frase i del vers. Els vers ha de tenir musica, una musica facil, amable i perceptible sense esforç  ·Leleccio del paisatge , exclusivamente com a motiu tematic deixant fora altres temes com lamor i la inquietud religiosa  ·Els fons homanistic que prove del classicisme de costa i llobera. El noucentrisme i Lescola mallorquina La renaixença es va introduir a Mallorca a mirjan del s.XIX d la ma de Maria Aguilo i josep Lluis Pons i Gallarza. Pero la falta duna revolucio industrial i per tant duna burguesía va fer que aquest moviment no tingues la repercussio social i politica que va tenis a catalunya. El modernisme tampoc no va triomfar a Mallorca, de la mateixa manera que el noucentrisme ni hi te tampoc resso social ni politic. A les illes la falta de poder politic i social nacionalista dona suport als intelectuals que impedi el programa modernitzador de manera que continua el centralisme espanyol. En aquest context apareque lescola mallorquina. Lescola mallorquina coincidei amb el noucentrisme en el clasicisme pero diferenciat pel tema del paisatge, element important de lescola mallorquina.

Entradas relacionadas: