Escola mallorquina Modernisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,65 KB

 

Renaixença: es un moviment cultural català del s. XIX que te com a objectiu renaixer el català com a llengua literaria desprès del castella.

Teodor Llorente: Un poeta valencíà, escritor en llengua val. I cast. Es el poeta mes important de la renaixença valenciana. Tenia la carrera d'advocat, va estudiar dret, filosofia, lletres i anà a l'exercit. Els temes destacats son:  l'amor per la patria i la llengua amb descripcions del paisatge valencíà

Modernisme: Va ser un moviment cultural produit a l'oxident a final del s. XIX i pricipis del XX. Va destacar en l'arquitectura i les arts decoratives. Els objectiu era transmetre emotivitat.

Joan maragall: Va ser un poeta català. La seua poesia passsa per diverses etapes: el vitalisme i el decadentisme. Temes: amor, natura, cant a la seua terra, llegenda... Els poemes eren ploens de vitalitat i energia.

L'escola mallorquina: Fou un grup de poetes que es caract. X una poesia vinculada amb els clàssics grecs i llatins. Els autors es diferencien en: conservadors, d'ideologia rural i tradicional.

L'escola mallorquina representa una època de poetes que conserven l'idioma, la tradició i aporten caract. Mallorquines a la literatura catalana-valenciana-balear. L'escola mallorquina es una vcariant del Modernisme.

Miguel Costa Llobera: Fou un poeta mallorquí, orfe als 11 anys, va créixer amb el seu tio, que li va descobrir el paisatge local i 'linterés pels clàssics. És una de les figures màximes de la literatura mallorquina. Els temes son: Les descripcions, el paisatge i la naturalesa.

Joan Alcover: La seva obra estigué molt abocada a la reflexió intima d¡sobre el dolor i la tragedia human. Tingué 5 fills de dos matrimonis dels cuals nomes li sobrevisquè el mes petit, Pau.

Nivell fònic:

Aliteració: Repetició só.

Paranomasia: S'escriu igual però significa diferent (carretera, carrer).

Onomatopeia:

Nivell morfosintàctic:

Anàfora: repetició principi vers.

Hipèrbaton: Alteració del ordre de les paraules

Epítet: Adjectiu sobrant (cel blau).

Estruç. Bimembre: En un vers es repeteix l'estructura i hi han comes.

Aposició: Exprsió entre cometes.

Paral·lelisme: Mateixa estructura en diferents versos

Nivell semantic:

Hiperbole: Explicació.     Comparació: comparació.     Metafora: Objecte real substituit per obj. Imaginari.     Interrogació retorica: no espera resposta.       Antítesis: sentits contraris.

Entradas relacionadas: