Escorça cingulada anterior

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,07 KB

 

¡Escribe tu texto aquí!

1-TIPUS D’Atenció LES BASES NEURONALS I ALTERACIONS

Síndrome D’HEMINEGLIGÈNCIA : És un trastorn que afecta greument als processos atencionals, fonamentalment L’atenció exògena. Es caracteritza per presentar dèficits a la hora D’orientar-se als estímuls que es presenten al costat esquerre tal i com es Mostra.

Aquí va un dibuix d’una casa I un rellotge dibuixats només la part dreta.

Síndrome D’HEMINEGLIGÈNCIA:

Lesió a l’Escorça PARIETAL DRETA, probablement a la Unió temporoparietal que normalment és la regió Cortical més freqüent en l’heminegligència.

També pot ser Heminegligència per: lesió SUBSTÀNCIA BLANCA que connecta amb el LÒBUL PARIETAL DRET_amb_els LOBULS FRONTALS. Aquestes connexions són molt importants per L’orientació atencional i els processos de consciència.

També pot ser Heminegligència per: dèficit de connectivitat funcional entre CAMPS OCULARS FRONTALS i COL·LICLE SUPERIOR IPSILATERAL. Aquest últim tipus normalment és Transitòria.

EXEMPLE MARTA ESPERA L’autobús:  Aquest cas és un tipus D’orientació que permet seleccionar la informació rellevant per aconseguir una Determinada meta, en aquest cas, detectar l’arribada de l’autobús que ens Interessa i que no passi de llarg. A més es tracta d’una atenció ENDÒGENA, ja Que la Marta està pendent dels altres autobusos que passen i va aixecant el cap De forma voluntària cada cert temps. L’orientació atencional està relacionada Amb una xarxa Frontó-parietal-dorsal-bilateral que inclou un conjunt de regions Parietals, com el gir angular i el gir supramarginal i frontals, com els camps Oculars frontals, les àrees motores suplementàries i la insula. També forma Part d’aquesta xarxa, el nuicli pulvinar del tàlem.

D’altra banda, també intervé Una altre xarxa frontoparietal ventral lateralitzada a l’hemisferi dret, Implicada en la reorientació de l’atenció quan els estímuls es presenten en Regions no ateses i que inclou la Unió temporoparietal i el gir frontal Inferior a nivell cortical i els col·licles superiors a nivell subcortical. Ambdues xarxes contenen mapes de saliència per ajudar a seleccionar els Estímuls.

EL JOC DEL SÍ I DEL NO (amb El coll):

Són necessaris processos de Control executiu (vàlid també atenció executiva) concretament cal realitzar Processos d’inhibició. Aquest procés es produeix quan s’ignora informació Rellevant o (dominant), permetent al sistema atendre a la informació rellevant Per a resoldre la tasca adequadament. Les zones més involucrades amb aquesta Conducta són les zones frontals (especialment l’escorça cingulada anterior i L’escorça dorsolateral prefrontal).

El component cerebral N200 (adquirit amb EGG) és de Major amplitud per a les situacions conflictives que per a les situacions que No ho són. Habitualment s’interpreta com un índex cerebral d’atenció executiva

Entradas relacionadas: