Escrivim tg a les paraules que acaben en

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,13 KB

 
l'exposició es el tipus de text que té com a intenció presentar un tema, un fenomen, una situació, etc., de manera clara i entenedora.

tipus

segons l'àmbit tematic que tracten, distingim els textos de tema científic, els de tema humanístic i els de tema tècnic.
segons els textos expositius escrits i orals.

segons el destinatari del text, distingim els textos especialitzats i els divulgatius

els pronoms
els pronoms són paraules variables o invariables, que es refereixen a persones, animals, coses concretes o abstractes, a caracteristiques d'alguna cosa, i a circumstàncies del procés verbal.

escrivim b
davant de l i r
quan paraules emparentades s'escriuen amb p
darrere de m

escrivim v
quan paraules emparentades s'escriuen amb u
darrere de n
terminacions verbals -ava, -aves, -ava, -àvem, -àveu, -aven de l'imperfet d'indicatiu dels verbs de la primera conjugació.

sinonimia
es un fenomen que es dóna quan dues o més paraules tenen un mateix significat, o un de molt semblant.


Entradas relacionadas: