Ese sorda i sonora

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,37 KB

 

un text es tota manifestació verbal umana(oral o escrita)completa,produïda amb una intenció determinada i un context concret.

a de respectar la adequació(a la situació comunicativa),coherencia(del contingut) i cohesió(entre les parts)

modalització es masifesta en el usos connotatius de la llegua,que es concreten mitjançant una serie de recursos.

l'emfasi o l'us de recursos tipogràfics.Les marques de dixi.Les modalitats oracionals no enunciatives.Els pref y suf.El lexic connotatiu.

per contra, la impresonalització(absencia de la veu emissora)persegueis els usos denotatius.

s sorda(s)pols,situar,ansa(c) davant e,i(ç)davant a,o,u i final S sonora(z)principi y tras consonant(s)entre vocals(tz)sufijos-itzar

(g)I(tg)seguits de eòi(j)I(tj)a,o,u(x)principi,darrere consonant(tx)entre vocals i final

adverbis(dalt i baix),preposicions(sobre,damunt i dalt)(sota i davall)(amunt i avall)

Entradas relacionadas: