Espai evocat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,11 KB

 
¡Escribe tu texto aquí!Idea:la idea d'una pelicula és allo que genera la seva creació, que li dona impuls i la justifica. Conflicte:es l'essencia de la narració cinema togràfica i es basa en l'oposició de dos o mes forces. Un film ens mostra sempre algú enfrontat a un conflicte que haura de resoldre. Tema: Sintetitza el concepte que s'amaga darrere la historia i assenyala de què  tracta la pelicula. Els temes són universals(molts provenen de la mitologia classica). Argument:relació del contingut narratiu de la historia que volem explicar. Resumeix breument la historia que ja es comença a construir. Arc del protagonista: evolució d'aquest al llarg de la historia. Perfil del personatge: breu escrit que descriu els trets fonamentals del físic, la psicologia i les característiques socials. Detonant:es allo que fa que arrenqui l'acció, allo que trenca l'equilibri del protagonista(actua com a ganxo i introductor.Plantejament). Punts de gir: fets inesperats que ajuden a mantenir l'atenció de l'espectador. Introdueixen nous elements i provoquen sorpresa o aporten noves dades. Conclusió(final 1r acte i del 2n). Clímax: Punt culminant en intensitat o emoció de la historia, per resoldre's amb rapidesa a continuació. Es el punt mes alt de la progressió dramatica. Conclusió(final acte 3) Escena: unitat més petita d'acció d'un relat audiovisua. Te mes coordenades d'espai i temps.. Seqúencia: succesio d'escenes que constitueixen una unitat narrativa completa en l'acció es desenvolupa amb unitat d'espai i temps. Escaleta: esquema del nostre futur guio, el detall de l'esquelet de l'historia. Guio literari: presentació escrita d'una narració pensada per esdevenir historia. El fa el guionista. Guio tecnic: es el gui literari juntament amb les indicacions relatives a l'enquadrament de cada escena, els moviments de la camera, la iluminacio, els tipus de talls. Storyboard: transformació del gui tecnic en una succesio de dibuixos que detallen pla per pla, les escenes de la pelicula. Raccord: coherencia visual i sonora entre els diferents plans dins d'una mateixa escena o seqüencia. Parts de que consta un guio i extensió: el plantejament ens mostra el mon quotidia del protagonista i els elements basics de la historia. Apareix per primer cop el conflicte principal de la historia(25%). El desenvolupament en mostra al protagonista davant una serie d'obstacles i conflictes que haura de resoldre. Cada conflicte es mes gran i difícil que l'anterior(55%). La conclusió ens ha de portar al final de la historia i a la solució de tots el problemes 

Entradas relacionadas: