Espai evocat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 983 bytes

 
narració fictícia en prosa de llargaria considerable.Elements:-personatges:mantenen l'acció entre ells se solen establir lligams i reaccions diferents.-Espais:llocs on es desenvolupa l'acció.Tipus:reals:ciutats i llocs concrets.Evocats:creats a partir de un model existent.Imaginaris:si no tenen cap model.-Temps:es la informació sobre el moment o la durada de cada fet.ESTRUCTURA EXTERNA:Coberta:conte el títol,noms de l'autor i editoriali una imatge.Coberta posterior:sol tenir una resenya breu de la trama.Proleg:es un text independent previ a la narració que contextualitza l'accion en un espai y epoca.Capítols:so les parts del relat.Index:llista amb el nom de cada part o capítol y  numeor de pagina.Epíleg:text independent que conclou la narració.

Entradas relacionadas: