Espai evocat

Enviado por Shady y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,4 KB

 


Una novel·laés una narració literària q conta 1a història protagonitzada x l'acció d'1ns prsonatges q actuen en 1a època i 1 espai dtrminats.La història q xplicala novel·la és 1ahistòria de ficcióinvntada x l'autor o l'autora. Els as pectes + importants q diferèncien una novel·la d'1 conte són els següents:- la novel·la és una narració + llarga q el conte, escrita x ser llegida x etapes. - La histèria narrada en una novel·la és més complexa q la narrada en 1 conte i es dsenvolupa en divrsos episodis, capítols o parts. - En una novel·la actúen més personatges q en 1 conte, i solen resultar + complexos i dinàmics: van modificant la seva conducta i són capaços de sorprendre el lector.Les conjuncionssón lligams gramaticals q uneixen i relacionen els diversos elements d l'oració. N'hi ha d coordinació i de subordinació.Les conjuncions de coordinaciósón paraules invariables q srveixen x enllaçar 2 paraules, 2 sintagmes o 2 oracions tnen la mteixa categoria.Les conjuncions de subordinaciósón paraules invariables q srveixen x enllaçar o rlacionar 1a oració prncipal amb 1a oració subordinada, q dpèn d l'altra.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
hist