Espai evocat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,99 KB

 

Construcció DEL RELAT Fílmic

relat implica operacions de transformació. Una pel·lícula no es només el que comença en el inici i en el final.
-Mimesis: reproducció de la realitat
-Diègesis: referent al relat cinematogràfic o bé a tot l'univers que envolta la peli, el mon de la peli. Còdig de representació.
->ESCENA
->DEL PLÀ A L'ESCENA
--VIGILAR L'ESPAI
El raccord (regles de continuitat)
->PLÀ SEQÜÈNCIA: plà sense talls que uneix diferents espais en una temporalitat única.
-Espacial
-Temporal
-Cognitiu
--CONTROL DE L'ESPAI (camp i fora de camp). Foradecamp: tot l'espai que no froma part de la part visible, però és un element més del espai llegible. Com es suggereix? 1.Mobilitat dels objectes 2.Canvis en el punt de vista 3.Presencia del segment sonor 4.Vectors del plà i direcció de les mirades.

DE L'ESCENA A LA SEQÜÈNCIA (Unió d'escenes: la seqüència com a unitat major en quan a narrativa.

Informació: personatges vs espectador
-estructura de suspens: l'espectador sap més coses que el personatge.

MUNTATGE ALTERN: s'uneix dos espais diferents en els que transcorren fets de manera simultània. Els dos espais i les dues accions s'alternen amb la finalitat de provocar tensió dramàtica. Per unir els dos espais s'encadenen dos plans contrapicats.

ESTÈTICA DE L'IMATGE- 
posada en escena: 1. Decoració i localització 2. Vestuari 3. Il·luminació 4. Expressió i moviment dels personatges 5. Distribució dels elements dins del plà 6. Color 7. Profunditat

LLENGUATGE Fílmic I Narració
-Trama: presentació dels fets tal i com son explicats en el text, en l'ordre que aparèixen.
-Història: seqüència que constitueixen els diferents fets explicats en la trama una vegada reordenats. Reconstrucció, una abtracció que podem realitzar a partir del visonat de la peli.
FORMES BÀSIQUES D'ESTRUCTURA D'UNA TRAMA
--> Narració ENCADENADA(seqüencial): A>A1>A2>A3
--> Narració ALTERNADA(paral·lel): A>B>A1>B1>A2>B2
--> Narració EMMARCADA(anell): A> b/c/d -> dins de la peli hi ha algú que està generant un relat, narrador dins de la història. Ens despista->Ciudadano Kane


Entradas relacionadas: