Espai evocat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,98 KB

 
tipus oració composta:
1coordinades:tenen sentit per si soles i van unides per un nexe.
1.1 coord. Copulatives, 1.1.1 acumulatives (introduides per i o ni)
1.1.2 continuatives (a mes a mes, fins i tot, ..) 1.1.3 distributives (ara____ ara, l'un ______ l'altre, ..) 1.2 adversatives (però sinó, tanmateix, ..) 1.2.2 disjortives (sinó, o , o bé, ..) 1.3 explicatives (es a dir, o sigui, això, ..) 1.4 il·latives (per tant, de manera que, en conseqüència, ..)
2.Juxtaposades es separen per signes de puntuació (mentres que, ..)
3.Subordinades-->una oració (proposició subordinada) depen de l'altre.(proposició principal) 3.1Subordinades substantives(proposicions que equivalen a un substantiu i per tant fan la mateixes funcionsque un SN a l'oració simple) 3.1.1Sub. Subst. Completives--> introduit per (que)[referintse a un objecte]3.1.2Sub. Subst. Infinitiu-->introduides per un infinitiu 3.1.3Interrogative--> introduit per (que, qui, on, com, quin/a, ..)
la narrativa
el conte es una narració breu d'un fet imaginari, solen apareixer pocs personatges, trama senzilla. Títol significatiu. Es divideix amb introducció, nus i desenllaç.
personatges:
1 plans(no varia al llarg de la narració) 2 rodó(personatges que durant la narració desembolupen un aspecte psicologic)
caracterització dels personatges(narrador fa descripció de tots els aspectes dels personatges abans de que apareguin al relat)
caracterització indirecta(els personatges es coneixen a traves dels comentaris del narrador i dels fets)
espai--> lloc on transcorre l'acció. 2 tipus d'espai intern(espai delimitat) extern(sense gaiires límits definits)

Entradas relacionadas: