Espai intern i extern

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,15 KB

 

RONDALLA:trasmisiò oral d'una narracio breu, de caracter popular i destinada especialment a l'entreteniment dels infants.
MARAVELLOSES         BURLESQUES      ENGINYOSES     RELIGIOSES
*PERSONATGES:amb poders magic, protagonista te una missio que cumplir.
*ESPAI I TEMPS : son imprecisos i llunyans.
*ESTRUCTURA:simple i repetitiva
*AUTOR:anonim
*LLENGUATGE: simplesuctilitzen formules d'inici.

LLEGENDA

Fets reals , protagonistes destacats se situen en l'edat mitjana , l'autoe es anonim .

L'APOSTROF: es un signe que ens indica que s'ha produÏt la supressió d'una vocal.EL CONTE: es una narracio generalment breu que explica uns fets fecticis,llegendaris o de vegades reals.

LA NOVEL·LA:es una narracio d'una llargada considerable en que es narren fets de tota mena.
se solen classificar en principals, secundaris, rodons o plans. Esta dividit per capitols.Tenen un narrador inter i extern.

CD: rep directament l'acció delverb. 

EX: La Marta embolica els regals.

CI: indica el destinatari que rep l'accio expressada pel verb.

EX: Regalem un ram de flors a la mare.

Entradas relacionadas: