Espai intern i extern

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,69 KB

 
T.Arg: és aquell que opina sobre un tema polèmic (tesi), i té com a finalitat denfensar un punt de vista a través d'arguments i contraarguments, fent servir exemples.Tema:és polèmic i l'autor vol fer arribar aquest punt de vista al receptor.Tesi:és el punt de vista k tu defenses sobre un tema, k lautor ens vol convèncer dakest tema. Arguments: a partir dunes premisses(son llocs comuns k la gent accepta), o principis bàsics k la gent accepta, es van encadenant diferents raonaments k serveixen per provar la tesi. Contraarguments: son arguments k van en contra dla tesi contrària, k dona mes credibilitat i honestedat. (parts: Intró, desenvol, cloenda). T. Narra: és un text en què un narrador explica el desenvolup duns fets, que poden ser reals o ficticis. Solen estar escrits en prosa, hi ha la presència dun narrador k explica la historia, es fonamenten en el sintagma verbal, ja que s'expressa mitjançant el verb, i finalment s'inclouen descripcions i diàlegs. Estructra: lineal o continua es el tipus mes freqüent i consisteix a explicar els fets seguint un ordre cronologic (planteja,nus, desenllaç), no lineal o discontinua lordre temporal dels fets s'altera, o potser oberta no hi ha desenllaç explicit. Temps: -extratextual època en k passen els fets narrats. -intern la durada temporal dels fets tal com sesdevenen en la narració. Espai: obert o tancat. Personatges: -plans/rodons, -principals/secundaris, -direct/indirect. Punt dvista: -extern 3ap omniscient, -intern 1ap intern.

Entradas relacionadas: