Espai i volum

Clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,29 KB

 
Hegemonia de la llum. El Barroc fou capaç de plasmar plàsticament la llum i l’ombra. L’ombra jugarà un paper inèdit fins ara, sobretot en els primers assajos de l’estil (tenebrisme). Al Renaixement la llum està subordinada a la forma mentre que al Barroc la forma queda subordinada a la llum i, les formes es difuminen segons l’ intensitat  o feblesa del raig lumínic. Composició asimètrica i atectònica. La tendència a ubicar la figura principal al centre de l’escena es perd, igualment es rebutja la trama d’horitzontals i verticals de l’art clàssic. Es prefereix crear sentit de desequilibri o suggerir un  espai més enllà del quadre. La composició atectònica, que no subordina les línies al Març,  s’aconsegueix mitjançant les diagonals, les formes ens recorden que tot no cap dins de la tela. Moviment. El Barroc no representa formes estàtiques, la turbulència es prefereix a la quietud. Amb la composició atectònica s’aconsegueix una primera impressió de dinamisme, a més cal afegir la inestabilitat de les figures, els escorços, les ondulacions (teles, cortines, núvols..) donen vida  al tema. No és necessari  recórrer a les figures, també el paisatge presenta formes inestables (Rubens.  “Descens de la Creu”). Des del punt de vista sociològic s’observen alguns canvis el control del gremi desapareix o no és tan fort, es dóna un context de major llibertat, sobretot en la creativitat. Els artistes inicien les seus obres sense rebre prèviament un encàrrec i les exposen davant l’obrador per ser venudes. Respecte dels materialss’abandona la pintura sobre taula i s’imposa la pintura sobre llenç (tela) i de grans dimensions. Es generalitza la pintura a l’oli, nou tractament de les teles per crear volum. Els frescos omplen les voltes interiors dels temples i dels palaus.

Entradas relacionadas: