Espill de Jaume roig

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,38 KB

 

Jaume ROIG Espill-en rimades comediades amb intenció moralitzadora y burlesca i amb llengua

coloquial dels pagesos de València.To ironic.(llenguatge ric/ironia/ús de metàfora i

comparació/penasment Clarí i precís/amplitud de vocabulari i dificultat/vivacitat narrativa/sense

conjuncions,prepocicions,nexes,partícules de construcció per suprimir silabes/construccions

eliptiques/transcrpcions de mots i oracions/oracions complexes) SENTIT DE L’ESPILL-sota l’impuls

del Realisme de la versemblança ens mostra una novela cavalleresca,divertida,en ruptura amb els

llibres de cavalleries.-S’enfronta a la literatura medieval amb un personatge k no pertany a la

noblesa,ni a la cavalleria.-Protagonista i narrador(pobre i abandonat,el seu ideal de vida es

burgès.    PREFERENCIES AMB EL TIRANT:L’Espill té una visió negra i pessimista,deguda a

l’activitat violenta contra les dones.L’Espill podria haver estat ecsrit seriosament i ser el que

sembla ser.Sàtira contra les dondes,caricaturesc,atac continua les dones.

Entradas relacionadas: