Esquema renaixença

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,89 KB

 
La Renaixènça a les IB fou un mov. De caràcter ROMàntic i q, a més a més, es va escruire en el caire conservador i històric. El lema adoptat perls jocs frorals, que hi participaren molts poetes mallorquins, és ben significatiu; Pàtria, Fe, Amor. Amb anterioritat a la Renaixènça catalana, va sorgir a Menorca un grup d'escriptors en català. Aquest fet cobra un especial relleu si tenim en compte que aqests escriptors menorquins es trobaven en els moments de màxima decadència de la llengua i la literatura catalanes. //Tomàs Aguiló, i també Maríà Aguiló i Josep Pons i Gallarza, no sols van aconseseguir fer-se un llenguatge literari molt acceptable, sinó que sentien apreci per l'idioma. Les seves composicions eren de caire popular, escrites en llenguatge planer i molt expressiu. Quant a la llengua, enfront del dilema que es plantejava als escriptors de la Renaixènça, Tomàs Aguiló, accepta decididament la solució popular; fluid i elegant. Això revela ben clarament un fet important: a les IB la llengua s'havia conservat més pura, més expressica que en el continent i, per tant, els escriptors d'aquí es trobaven amb un instrument més eficaç que no els catalans del Principat.//Causes Renaixença: socioecono. Rev. Ind. Va fer possible la recuperació economica a finals del s.XVIII. Va generar el sorgiment d'una nova classe dirigent: la burgesia industrial. A Catalunya aqesta burgesia dóna suport al programa de la R. Propicia l'aparició del catalanisme. Enfrontament amb la política econòmica de l'estat. culturals: el devetlament econòmic coincideix amb l'interès per la tradició cultural, literària, històrica.. Pròpia Antecedents en el s.XVIII -Influ del Romant. Programa de la Renaixença: -Reconstruir i investigar el passat històric medieval(època d'esplandor nacional de la corona catalanaragon..) -Descobrir i divulgar els clàssics de la lit. Medieval(R. Llull, A. March..) -Recullir la tradició lit. Popular seguint la idea romant. Del poble com a creador. -Crear un model de llengua apte per a tots el usos. -Normativitzar la lit. En tots els generes..

Entradas relacionadas: