Esquemas ha

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,14 KB

 
DAVID
Dades generals de l'obra
1.1 Títol, autor, lloc on es troba actualment i tema (material: mides, suport, tècnica) i datació.
1.2 Breu biografia de l'autor i obres del mateix.
1.3 Context històric.
Anàlisis formal i estilístic
2.1 Composició
2.1.1 Tipologia comopositiva (oberta/tancada/dinàmica) etc. elemnts formals que se'n deriven el moviment. El moviment.
2.1.2. Perspectiva
2.2. La línia i el color. Llum, modelat de les figures...
2.3. Elements formals que permeten identificar l'obra dins d'un estil, època o autor.
Significat i/o funció
3.1 Descripció dels elements iconogràfics. Tema de l'obra. Possible significats simbòlics.
3.2 Funció: representatativa, funerària, política, religiosa...
EROS I PSIQUE
Dades generals de l'obra
1.1 Autor, material, lloc on es conserva actualment i tema.
1.2 Breu biogafia de l'autor.
1.3 Context històric
Anàlisi formal i estilístic
2.1 tècnica
2.2 Composició
2.2.1 Repos/moviment
2.2.2 Espai
2.3 La llum i l'ombra
2.4 Elements formals que permeten identificar l'obra dins d'un estil, època o autor.
significat i/o funció
3.1. Tema de l'obra
3.2. Funció
LA FAMILIA DE CARLES IV
Dads gnrals
1.1 Títol, autor, datació lloc on es troba actualment i material: mides. suport, tècnica i contingut, gènere (retrat, pintura religiosa...)
1.2 Breu biografia de l'autor i obres del mateix.
1.3 Context històric.
Anàlisi formal i estilístic
2.1 Composició
2.1.1 La perspectiva
2.1.2 Tipologia compositiva (oberta/ tancada/ estàtica/ dinàmica) etc. Elements formals que se'n deriven.
2.2 La línia i el color. Llum, modelat de les figures...
2.3 Elements formals que permeten identificar l'obra dins d'un estil, època o autor.
Significat i/o funció
3.1 Descripció dels elements iconogràfics. Tema de l'obra. Possible significats simbòlics.
3.2Funció: representativa, funeraria, política, religiosa...
Valoració i conclusió
4.1 Influencies i relacions formals o de significat amb altres obres conegudes.
4.2 Import`ncia de l'obra com a referent per a altres obres posteriors, qualificant-la com a obra clau d'un estil o època de la història de l'art o com a obra menor.
LA LLIBERTAT GUIANT AL POBLE
1.1 Títol, autor, datació, lloc on es troba actualment. Material: mides, suport, tècnica i tema, gènere (retrat, pintura religiosa...)
1.2 Context històric.
1.3 Breu biografia de l'autor i obres del mateix.Analisi formal i estilístic.
Anàlisi formal i estilístic
2.1 composició
2.1.1.La perspectiva
2.1.2.Tipologia compositiva (oberta/ tancada/ estàtica/ dinàmica) etc. Elements formals que se'n deriven.
2.2 La línia i el color. Llum, modelat de les figures...
2.3Elements formals que permeten identificar l'obra dins d'un estil, època o autor.
significat i/o funció
3.1Descripció dels elements iconogràfics. Tema de l'obra. Possible significats simbòlics.
3.2 Funció: representativa, funeraria, política, religiosa...

Entradas relacionadas: