Essa sorda i essa sonora

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,3 KB

 

essa sorda: les cordes no vibren.

s: al començament paraula, entre cons. I vocal i al final.

ss: entre vocals

ç: a, o, u enmig de mot i final

c: e, i, a començament de mot i enmig

essa sonora: les cordes vocals vibren.

s: entre vocals

Z: a començament de mot, entre vocals, entre cons. I vocals.

Connectors: són paraules que ajuden a mantenir la cohesió textual i

són bons indicadors de l'estructura d'un text

perquè en connecten les diverses parts i les lliguen entre elles.

Funcions: 

-Ajudar a organitzar l'estructura del text lligant-ne les diveres parts.

-Establir amb claredat les relacions lògiques

( de causa, de conseqüència, de finalitat..)

entre les idees que conté el text.

Entradas relacionadas: