Estat de consciencia i drogues

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,11 KB

 

La metamorfosi de la consciència: els filòsofs, psicòlegs i neurocientífics han intentat comprendre la naturalesa de la consciència. La consciència normal en estat de vígila només és un dels modes en què la ment es manifesta, estudiar els diferents estats de consciència suposa endinsar-nos en el misteri d ela ment humana. El problema cervell-ment: el somni dels neuropsicòlegs és comprendre què és la ment. La neurociència investiga lestructura i organització del cervell humà i dels processos mentals. DUALISME: els dualistes consideren que el cervell i la ment són dues entitats independents que poden interactuar o no, però que tenen característiques diferents el cervell es material i espacial es coneix per la percepció externa però no té consciència la ment es immaterial nomes es pot captar per la percepció interna i es on resideix la consciència. MONISME: els monistes rebutgen la divisió entre cervell-ment, la consciència no es mes que el resultat del treball de les neurones organitzades, la ment depèn de lactivitat cerebral, no es una realitat independent diu Francis Crick. EMERGENTISME: els emergentistes afirmen que allò mental emergeix dels processos fisiobiològics, però no shi redueix, la consciencia emergeix de lorganització cerebral i es capaç de reactuar sobre el cervell i dirigir-ne els passos considera Roger Sperry. Què és la consciència: la consciència és una experiència subjectiva del coneixemnt dun mateix i d ela realitat, esta formada per lexperiencies del món exterior ( imatges, sons, color, etc). Com afirma el psicoleg William James, la consciència és un corrent o flux de coneixemnts, sempre canviant, sino el coneixemnt que ens permet exercir un control voluntari i comunicar a altres els nostres estats mentas i emocionals.
La Hipnosi: la hipnosi és un estat alterat de la consciència caracteritzada per una reducció de latenció i un increment de la suggestió. Hi ha 3 mètodes dinducció hipnòtica: Inducció rapida: suposa gran atenció del subjecte i nomes funciona amb persones molt suggestionables. Inducció de fixació: es demana al subjecte que miri fixament un objecte, en centrar latenció en aquets aspecte la resta dels estímuls deixa de ser rellevant. Inducció amb relaxació progressiva: lhipnotitzador repeteix vernalitzacions i suggestions que faciliten el cansament dels ulls, la relaxació i labsència de temor així el subjecte sacosta a un estat hipnòtic més profund aquesta tècnica sutilitza per tractar problemes de estrés perquè incorpora la relaxació física y mental. Què són les drogues: les drogues psicoactives són substancies que actuen sobre el sistema nerviós central i afecten la percepció, els sentiments i la conducta. La psicofarmacologia és la ciència que investiga els efectes de les drogues en el cos i la conducta humana. Linconscient: Sigmund Freud va distingir 3 estats de consciencia: conscient, preconscient i inconscient, linconscient designa els continguts reprimits que no son presents en el camp de la consciencia, els trets son: 1- Absencia de logica: lleis logiques, principi de no contradicció. 2- Absencia de cronologia temporal: linconscient no distingeix entre passat, present i futur. 3- No sap filosofar: linconscient no opera amb conceptes o abstraccions sino que es concretista labstraccio es propia de la ment conscient. 4-Es primitiu i ancestral: no presenta les subtils gradacions de la ment conscient. 5- Es regeix pel principi de plaer: el funcionament mental de lesser huma es deu a pulsacions biologiques inconscients.


Entradas relacionadas: