Corrents estetics europeus

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,5 KB

 
Els corrents estètics europeus.En el segle XV sorgeixen uns canvis que clouen l’Edat Mitjana. La visió humanista, que centra l’atenció en la persona, començava a desplaçar la concepció teocèntrica de la vida que havia dominat l’Edat Mitjana.//Aquest canvi, conegut com a Renaixement, es gestà a Itàlia durant el Segle XIV i assolí la màxima esplendor durant els segles XV i XVI. El moviment renaixentista no s’estengué arreu d’Europa amb una cronologia uniforme: en la literatura catalana, trobam tímides aproximacions des de la fi del Segle XIV i durant el XV. //El Renaixement es genera a Itàlia i té les arrels en l'inici mateix de la literatura italiana, en el Segle XIII, amb els poetes del dolce stil novo. //Després de la decadència de la cort de Sicília, els escriptors florentins, i entre ells Dante, assumiren aquesta tradició literària, que ja havia suprimit molts dels tòpics poètics de l'amor cortès.

Entradas relacionadas: