Estil indirecte

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,25 KB

 
pres pla: te el mateis comportament. pres rodo: mes treballat al llarga de la narració es va coneixent. caracterit. Directa: el narrador els retrata abans q apareguin en lahinstoria Carat. Indirecta: es coneixen apartir dels comentaris del narrador. estil directeel narrador reprodueix exactament les paraules dels personatgesamdsignes de puntuació. . estil indirecte: el mateix narrador expresa el que diuen els perso. Utilitza la subordinada.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
3