Estrofa cobla ausias march

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,26 KB

 

Estrofa de 8 versos decasíl·labs amb cesura a la 4 síl·laba i és una cobla. Té una rima consonant i segueix l'esquema de ABBACDDE, els versos A i D són femenins, perquè acaben en paraula plana, i B i C són masculins perquè acaben en paraula aguda.  Estrofa de l'Edat Mitjana per tan en occità. Estrofa de 7 versos heptasíl·labs, d'art menor i la distribució aababbb, els a femenins i b Ausiàs Març amb el tòpic d'amor contradictori, amor espiritual i carnal (ej). Destaca la comparació dura els 5 primers versos, apareix el terme B que compara amb aquesta mar agitada per la força de dos vents contraris fins que un guanya que representen els dos tipus d'amor. Després el terme A el "me" en aquest cas és el jo poètic que després es decantarà per l'amor espiritual com el seu tòpic. Lírica trobadoresca, amb la temàtica de crítica física " ha perdut els 3 dents" i moral "és un fals" per tant es un sirventès.                                                           

Jaume 1, Edat mitjana, crònica autobiogràfica. És característic el "nos" forma de plural majestàtic. La crònica sempre té la voluntat de deixar constància per escrit dels fets d'un regant amb la intenció de servir d'exemple per als futures generacions en forma de mirall. També surt una ajuda divina per evangelitzar les terres índies que guanyen les batalles segons Jaume per Déu. Joanot Martorell, Edat Moderna, novel·la cavalleresca. Les característques són, reflexió de l'època de l'autor en temps del passat, es recrea la història en terres conegudes i identificables, hi ha una absència de elements meravellosos, amb referència als personatges tenen força humana i guanyen per la seva astúcia. Altra caracterísitca és que es tracta d'una novel·la total, perquè mescla diverses gèneres eròtiques, psicològiques, història i realista

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
sonchuletinis