Etapes del Modernisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,49 KB

 
DEFINICIÓ:El Modernisme es un moviment cultural que va sorgir a cavall dels segles XIX i XX a Catalunya que pretenia apropar Catalunya a Europa amb l'intenció de transformar la cultura tradicional catalana, que estava anclada al romanticisme i que es contraposa a ellm en una cultura, més moderna a les idees renovadores noces de la renaixença. Els seus principals impulsos foren els fills de la burguesia.ES CONTRAPOSA A: Al Romanticisme amb idees renovadores front le idees tradicionalistes del Romanticisme. Seguint el model de països més desenvolupats, intentant modernitzar la llengua catalana. DUES TENDECIES QUE SORGEIXEN: VITALISME: Influit per Friedrich Nietzsche(filòsof). Utilitza la vida com ha refonç profund d'on sorgeix tot. Vol canviar la societat. A Catalunya t op a amb el regeneracionisme que sorgeix com a insatisfacció del sistema polític espenyol després de les perdues de les colonies espanyoles. SIMBOLISME: El simbolisme és un corrent literari que va néixer al Segle XIX a mans de poetes francesos com ara Baudelaire o Rimbaud, que es caracteritza perquè considera que el món real no és sinó el reflex d'una realitat que el transcedeix. Els seus seguidors fan obres en les que busquen una bellesa per mitjà dels símbols . Va influir sobretot a la narrativa i al teatre. El seu representant més important va ser Santiago Rusiñol.

ETAPES: 1ª: 1892 s'orgeix el Modernisme a partir de la revista L'Avenç i les festes modernistes de Sitges. L'AVENÇ: (1881) per Valentí Almirall. Jaume Brossa publica un manifest modernista ("Viure del passat") L'objectiu es fer literatura moderna a Cat. Aposta per: Modernització d llengua i dfensa la parla coloquial. Pompeu Fabra inicià una campanya de reforma lingüistica. FESTES MODERNISTES DE SITGES: Santiago Russiñol promogué la 1ª festa(1892), la culminació es va aconseguir am la 2ª festa, les festes eren exposicions pictoriques i vetllades literàries. 2ª:TERCERA FESTA MOD.: Inclinació decadentista. Rusiñol pronuncià un discurs on defensa la concepció de l'art com a religió. 4ªFESTA MOD.:Sinagurà ELS QUATRE GATS, cerveceria que es converteix en nucli del Modernisme Barceloní. 3ª: Sorgeis la REVISTA CATALONIA: te tendencia vitalista i critica el decadentisme. Plega, pero torna a sorgir com a recista catalanista, oblidant-se del Modernisme engolit pel catalanisme polític. 4ª: REVISTA JOVENTUD(1900): representa un retorn a inicis del Modernisme. EL POBLE CATALÀ(1904): intenta reconstrir un front modernista homogeni. Catalunya: revista d'universitaris catòlics, dirigida pr Josep Carner gran poeta del Noucentrisme. Per aixó a partir de 1906 es considera que acaba el moviment modernista, el Noucentrisme neix amb força.

Entradas relacionadas: