Etapes de josep carner

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,78 KB

 
Frederic Soler(1939-1895)conegut x Serafí Pitarra. Escriptor de bcn d’orígens menestrals k encapçala l recuperació del teatre català durant el s.XlX, fet k contribueix a consolidar l Renaixença. Comença l seva trajectòria teatral en l tradició de sainets en ambients divertits.També escriu peces que recullen una actitud sátira envers l’entusiasme patriòtic k provoca l guerra d’Àfrica i paròdies. Després de la seva etapa de sainets i parodies, aspira a consolidar una carrera d’autor dramàtic de prestigi, respectat i seguit x l burgesia. Fa un teatre en sintonia amb l influencia ROMàntica. Estrena el drama de costums Les Joies de La roser. Ell s’identifica amb l empresa teatral ( converteix el teatre en un negoci). El seu mèrit es haver iniciat una normalització del teatre català. Sainet: peça curta, de caràcter còmic i caricaturesc, amb personatges extrets de la vida quotidiana de la menestralia. Parodia: és agafar una obra existent, pervertir-la i ferne una obra cómica. Modernisme a Catalunya 1ª Etapa: (1892-939. Hi destaca la imp de la revista “L’Avenç” i es van perfilant les dues tendencies del Modernisme català: els decadentistes(d’un simbolisme exagerat i esteticiste) i els vitalistesprovinent de l interpretaci´o de de la filosofía de Nietzsche, defensora de la exaltació de la vida com a valor suprem). 2ª Etapa: (1894-98) triomf del decadentisme 3ª Etapa:1898-1900) Imp de la revista “ Catalònia” i reacció antidecadentiste. 4ª Etapa: (1900-1906) “Joventut” i “Poble Català".

La bohèmia modernista -L’artista es converteix en una figura central durant el Modernisme. Els mateixos artistas es veien a ells mateixos com a éssers superiors, dotats s’unes qualitats que el gran públic no podia comprendre. Es consideraven sacerdots de l’Art i duien una vida allunyada de les convencions de la societat burgesa. - La vida dels artistas se la coneix com bohèmia. Destaquen la bohemia rosa o daurada i la bohemia negra. Josep carner. Definició lírica poètica noucentista. Un dels aspectes essencials de la concepció e Josep Carner és la creació d'un llenguatge noble, refinat, cada vegada més irònic, que busca la precisió i l'exactitud: allunyat tant dels vulgarismes del català que ara es parla com de les expressionscontundents i pintoresques de determinada lite. Modernista. Un llibre com els fruits sabrosos estableix una concepció poètica que te un gran ressò en els ambits literaris i s'identifica amb el projecte polític i cultural nocentista. El noucentisme que segueix el Modernisme com a període estetic a Catalunya, neix amb la voluntat de crear una Catalunya ideal amb base clàssica i uns principis com ara la civilitat, el mediterranisme, el clasicisme, etc que van ser difosos a traves d'Eugeni d'Ors i seguit per poetas com Carné i Guerau de Liost. Auques i ventalls es una obra que podem considerar l'expresio mes rica i diversa de la poesia noucentista. Es un llibre que dona pas a un poeta diferen reflexiu i escèptic: el xoc entre realitat i ideal comença a ser evident.

Entradas relacionadas: