Etim llati

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,98 KB

 
evolució i desaparició del llati el llati col·loquial va evolucionar diferenet al llati culte  que es va ma ntenir sense gaire canvis encara de ser la mateixa llengua per l'allunyament geografic tenien gran diferencies, aquetes petites diferencies van augmentar sobretot quan l'Imperi Roma es va desdestructura i es dividí en territoris independents aquestes foren colonuitzats per diversos pobles barbars que van aportar influencies de la seva llengua, per aixo el motiu de la desparicio del llati es diferent depen les zones. En algunes zones va desparaeixer totalment, en altres zones deixant evidents trets lingüístics i en altres zones no a desaparegut shi no que sa transformaten altres llengües(llengües romaniques) les llengües romaniques son: catala catella frances Itàlia occita gallec portugues romanes sard i retoromanic(vita vida vida vie vita vida)  neixament i mort:  el llati neix apartir de l'indouropeu, la seva expansió per molts territoris i la seva mort a traves de la transformació a les llengües romaniques.Quan parlem de mort de les llengües ens referim a la substitució lingüística, al proces d'abandonament de la propia llengua per part d'una comunitat llinguistica.  tipus d'escriptura: ideograma aquest sistema dibuixa els objectes i les idees la seva complexitat recau en la gran cuantitat de signes sil·labic  aquest sistema utilitzava un signe per a cada sil·laba per la cual cosa tenia quatre vegades mes signes que l'alfabet. alfabet:es el conjunt de símbols anomenats lletres que codifiquen una llengua escrita,gracies a l'alfabet, l'escriptura es va poder fer popular i va permetre l'aparició de la literatura. alfabet llati:prove del grec per mitja de l'etrusc, tenia 23 lletres majúscules, ja que les minúscules noi es van començar a utilitzar fins alfinal de l'Imperi Roma, tenien un signe per a cada so, el catrala utilitza aquest alfabet amb algunes lletre afegides.alfabet cril·lic :prove del grec i es va desenvolupar al segle IX quan els monjos Ciril i Metodi van traduir la bíblia a l'entic esclayu, aquesta te mes lletres que el llati, actualment l'utilitzen les llengües eslaves.alfabet grec:també la trobem entre les llengües europes, l'utilitza una única llengua, el grec, i es va crear a final del segle IX ac, el nom alfabet prove de les sese dues primeres lletre: alfa i beta.                                                                                                                                                                                 

Entradas relacionadas: