Euskera erreskurapena2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 1,86 KB

 

Perpaus osagarriak (zer?)

A.J: -(e)la (Baiezkoa)//-(e)nik (Ezezkoa)//t-(e)la.

A.Jg: -t(z)eko//-t(z)ea//-t(z)erik (Ezezkoa).

Perpaus erlatiboak.

A.J: (e)n//ari

A.Jg: -tako, -dako// iko, (r)iko

Denborazko perpausak (noiz?)

A.J: -(e)nean//-(e)la(rik)// -(e)n bitartean//-(e)neko//-(e)nez gero//-(e)netik//-(e)netan//(e)n bakoitzean//-(e)n gehienetan//-(e)n guztietan.

A.Jg: baino lehen// aurretik// orduko// -t(z)erakoan//-t(z)eaz batera//Bezain laster,azkar,agudo,pronto// eta berehala// eta behingoan//eta gero, ondoren, ondoan ostean//-(t)(d)akoan.

Moduzko perpausak (nola?)

-(e)n bezala, -(e)n bezalako(a)(k)//-(e)n moduan, (e)n moduako(a)(k)//-(e)n legez//-(e)n eran//-(e)n gisan.

Helburuzko perpausak (zertarako?/zeratara?)

A.J: -(e)n

A.Jg: -t(z)era//-t(z)eko//-t(z)eko asmotan//-t(z)ekotan//-t(z)eagatik//-t(z)earren.

Ondorio perpausak (kausa):

kualitatea: hain....(non/ezen) (bait/-(e)n)

kantitate: hainbeste....(ezen/non)(bait/-(e)n)

Kausazko esaldiak (zergatik?)

A.J: -(e)lako//Bait-//-eta//-(e)nez, (e)nez gero

A.Jg: -t(z)eagatik//-t(z)earren

Kontzesio-perpausak (oztopoa):

A.J: -(e)n arren// nahiz eta.....(e)n//ba-........ere

A.Jg: -arren//nahiz eta//-(t)(d)a ere//-(r)ik ere

Baldintzazko perpausak (baldintza)

A.J: -ba//baldin eta....ba//baldin ba

A.Jg: -z gero, ezik//ezen(ezezkoak)//-t(z)ekotan.

Entradas relacionadas: