Examen de conjunciones

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,95 KB

 
Hi ha, de moment, unes conjuncions de coordinació, que hom classifica en grups: copulatives (i, ni, que en català antic no sempre tenien la clara valor negativa que té avui), disjuntives (o), adversatives (però, sinó, tanmateix, etc) i il·latives (doncs, etc). Les conjuncions causals, a cavall entre les de coordinació i les de subordinació, són, entre d'altres, perquè, car, puix que, ja que, com que i el mateix que tot sol. Aquest element, que, és el més fonamental en el camp de la relació entre proposicions, sobretot dins les subordinades, puix que la seva presència converteix en conjunció qualsevol altre mot (bé que no sigui precisament un mot de relació); així, els adverbis (ja, encara, tot seguit, etc, esdevenen les locucions conjuntives ja que, encara que, tot seguit que, etc), les preposicions (malgrat es converteix en malgrat que; segons, en segons que; sense, en sense que), etc. La partícula que pot introduir, ella sola, qualsevol mena de subordinades (llevat de les de relatiu): no m'agrada que vingui així, vull que ho diguis ara, tinc por que no sigui com dius, van arribar que els altres ja eren fora. Les conjuncions de subordinació pertanyen a diversos grups: finals (perquè, a fi que, per tal que), temporals (quan, ara que, aleshores que, així que, mentre que, sempre que, des que, abans que, després que), modals (com, com si, segons que), condicionals (si, posat que, sols que) i concessives (encara que, per més que, malgrat que, bé que).

Entradas relacionadas: