Examen valenciano literatura modernismo

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,7 KB

 
Etapes modernisme: -Etapa conbativa(1892-1898):els artistes i intel.lectuals modernistes lluiten per imposar aquest nou moviment amb una actitud crítica envers la societat. Aquest fet els porta a l'enfrontament i més avant a l'aïllament, per la qual cosa l'art esdevé un refugi per a ells. Els centres culturals seran les ciutats de Barcelona i Sitges. -Etapa establida(1898-1911): Representa la consolidació del Modernisme, que és acceptat per la burgesia, la classe social més pdeorosa econòmicament. Es considera que el Modernisme finalitza amb la mort de Joan Maragall en 1911. Propostes Modernisme: -La proposta espontaneista: representada per Joan Maragall, defensa la creativitat del poeta. Inclou corrents com el vitalisme i el regeneracionisme. Critica el culte excessiu a un pasat i un patriotisme caduc. -La proposta formalista: aspira a crear un llenguatge poétic més definit i formal. Considera el sonet com la forma poética més perfeccionada. Està representada per l'Escola Mallorquina. Els temes preferits són el paisatge harmònic i equilibrat. De vegades amb una visió idil·ica del camp mallorquí; el dramatisme de la vida, la capacitat destructiva del temps i la presència de la mort; la històruia i l'art clàssics i els temes bíblics. Autors narrativa Modernsita: -Víctor Català: Caterina Albert i Paradís coneguda amb el pseudònim de Victor Català. Cal destacar els Drames rurals i la novel·la Solitud. -Santiago Rusiñol:va nàixer a la Ciutat Comtal. Es va dedicar a la pintura i a la literatura i es va convertir així en el prototip d'artista modernista. Destaque: L'auca del senyor Esteve. -Eduard López-Chavarri: compatibilitzà la musica, el periodisme i la literatura. La seus obra literària la trobem sobretot en Cuentos lírics.

Intereressos programa Noucentista: -Creació dùna xarxa docent: comprenia tots els nivells de l'ensenyament:l'Escola del treball, l'Escola Superior d'Agricultura, l'Escola de Funcionaris d'Administració Local, la de Bells Oficis, ,la d'Infermeres... -Normalitazació de la llengua: la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans va publicar les Normes ortogràfiques, el Diccionari ortogràfic i la Gramàtica. -Infraestructures culturals: Impuls a l'Institut d'Estudis Catalans , Biblioteca de Catalunya, xarxa de biblioteques i museus, publicacins periòdiques i editorials. Temes de la poesia noucentista: -Natura ordenada i idealitzada: els noucentistes presenten una natura amable, dominada per l'home i lligada als espais urbans o a un món rural idil·lic  i harmoniós. -Control dels sentiments: la poesia no té com a finalitat l'expressió dels sentiments, sinó que el seu valor rau en al forma, a més de servir per a transmetre ensenyaments. -Ironia: és un recurs utlitzat per a distanciar-se de la realitat i traure-li transcendència o dramatisme.

Entradas relacionadas: