Excursió

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,29 KB

 
pronoms febles: el, la , els, les, en, ho, li, hi, los.
Sub adv: consecutives-> tan(t)...Que, massa/prou...Perquè. (plovia tan intensament que van haver de suspendre l'excursió) Causals-> perquè (+ v. En indicatiu), ja que, com que, atès que, vist que, per tal com, puix que. (han suspès l'excursió perquè plou). Finals-> perquè (+ v. En subjuntiu), a fi que, per tal que. (han posat un ciri a santa rita perquè demà faci bo). Condicional -> si en cas que, posat que, fora que, llevat que, tret que. (si hagués fet bon temps, hauríem sortit d'excursió) Concesives-> encara que, per bé que, tot i que, per més que... (encara que no faci bo, sortirem d'excursió). Comparatives-> de superioritat (més... Que) (va ballar més hores que ningú) d'igualtat (tan (t)...Com) (balla tan malament com canta) d'inferioritat (menys... Que, no tan(t)...Com) (darrerament canta meys que abans) de proporcionalitat (com més /menys.... Més /menys) (com més anem menys valem)

L'avi va entrar a la cuina i va trobar les néte que l'esperaven amb un regal. Va agrairlos-el amb ua abraçada i les va estirar cap al carrer: Anem a comprar llaminadures, ja sé que us en queden molt poques.
L'esperaven: proclític: CI:l'ávi
Los: CI a elles: enclític
El: el regal: CD
....
tercera persona del plural del present de subjuntiu del verb fer: facin
Quina d'aquestes paraules no conté el so [s]? Roser

Entradas relacionadas: