Exemple anafora

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,56 KB

 

Anàfora: repetició del mateix mot o del mateix grup de mots al començament de determinats versos o estrofes. Exemple: 1 paragraf comença per la mateixa frase y aquesta es repeteix en un altre paragraf.
Repetició de significats: amb paraules diferents. Exemple: Discretament=Discreta.
Paradoza: convinació de 2 idees contradictories però que en el fons es veritat. Exemple: dolor fecund.
Al·literació: repetició dun mateix so o be de sons molt semblants.
Hiperbole: exageració.
Homofonia: dentitat fònica entre dues paraules diferents.
Elisions: se junten dos vocals. Exemple: llimera_i
Diminutiu: algo petit. Exemple: llibre->llibret (et,eta,o,ona,ol,ola,i,ina,im).
Agudas: a,as,e,es,en,i,is,in,o,os,us.
Planes: no acaben en les terminacions de les agudes.
Esdruixules: sempre.
Accent obert: acaba en: ès,è,èn,ò,òs.
Accent tancat: bé,é,és,ó,ós.
Llengües del món: hi ha 5.000 llengües. Hi ha llengües que son minoritaries i altres que son majoritaries.
Minoritaries: poca gent parla.
Majoritaries: molta gent parla.
Diglosia: a una llengua la consideran poc útil o incesaria.
Substitució lingüística: canvi de llengua ( una se come a la otra).
Normalització lingüística: 1ª llengua sinstala de forma general en una població.
Multilingüisme social: en un territori canvi
Bilingüisme: persones que saben parlar 2 idiomes.

CASTELLA->CATALÀ:
a)No vaig coneixer el Dídac perquè no vaig estar a la festa.
b)El xofer de lautocar que transportava els jugadors de futbol mastegava xiclet.
c)Entre una olimpíada i una altra transcorre un període de quatre anys.
d)El vaixell va ha ver de tòrcer el zumb per vèncer la tempesta.
e)No són auqtre sinó tres, però no passa res.

Miquel Martí i Pol: consta de 14 versos decasil·labs es a dir 10 sil·labes, agrupats en 4 estrofes, la 1ª i la 2ª són 2 quartets, i la 3ª i la 4ª són tercets, amb rima consonant. Els 2 quartets presenten diferents rimes: ABBA, i els de 3r CBCDBD. Firma part del gènere literari de la lírica.
Metonímia: en comptes duna paraula se sutilitza una altra que hi té una relació de proximitat, perquè nés la casa o lefecte.
Ausiàs March: va aportar dues inovacións importants. Escriu íntegrament en catala i avandona els tropics trovadorescos vasa la seva poesía amb la seva experiencia. Els poemas solen ser de 8 versos amb una tornada de 4 (8+4) i els versos són decasilabs. Compara al seu sentiment amb el llegant mitologic tició.
Jacint Verdaguer: es el creador de la literatura catalana moderna. Va ser gran poeta en el Segle XIX i va situar la literatura catalana a lalçada de les grans literatures europees, va crear 2 grans poemes èpics: la Atlàntida i Canigó. -Atlantida: barrella elements pagans i religiosos el poema va sobre Colom que naugragic i arriba a la costa atlantida de la península, allà 1 ermita li explica la historia de com va desapareixer historia. -Canigó: parla sobre els orígens historics de Catalunya.

POEMA: Aquest poema es tracta duna optava decasil·lab (4+6) amb rima consonant amb una estrucutra de (ABBACDDC) i és dart major.

Entradas relacionadas: