Exemple carta formal catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,73 KB

 

La lírica trobadoresca va sorfir a les corts aristocratiques occitanes a meitat del Segle XII. Era escrita en provençal. La literatura trobadoresca era una autentica moda, tothom es manifestava sobre els dos grans temes l'amor apasionat i els odis a mort. Tipus: Canço dedicada a lamor, Sirventes destinat a latac personal, el plany reservat a lloar un personatge mort, pastorel.La i lalba festeigs amorosos entre pastores i cavallers.

Trobadors catalans importants: Ramón Vidal de Besalú, Guillem de cabestany(llegenda del cor menjat), Guillem de cervera, Guillem de bergueda.

AusiasMarch; Caballer i noble que va participar en algunes guerres dItalia, lobra conservada dausias march consta de 128 poemes organitzats en 4 apartats: Cants d'amor, Cants morals, Cants de mor, Cant espiritual. Primer poeta en escriure en Català. IMPORTANT: falconer reial, millor poeta del Segle XV, canvia la visió de la dona, poesia discursiva.

POESIA: Frase famosa: "El poema presenta una sola o sis estrofa de 10 versos ( octaves) decacilebs i dart major."

LA CARTA FORMAL: Estructura: 1.Nom i adresa del emissor 2.Nom i adreça del destinatari 3. Una salutació 4.Cos de la carta 5.Comiat i signatura de ma. 6.La localitat i data. TIPUS DE CARTA: 1.Carta oficial o administrativa: Comunicació de tipus formal adreçada a personas entitats com a objectius de demanar informació, queixarse, solicitut, certificat... 2.Carta familiar i damistad: de tipus menys formal adreçada a personas amb qui es manté un lligam mes intim. 3.Carta de presentació o solicitut de feina: com a objectiu la presentació del candidat a un lloc de treball determinat. 4.Carta oberta:adreçada a un particular que es publicada al mateix temps en els diaris, les revistes o Internet públicament.

TIPUS DE FRASES: Declarativa: Donan informació per exemple ( el judge donara els seus resultats dema) Interrogativas: son las que preguntan xd) imperatives: les de ordre Exclamatives: exclament

Entradas relacionadas: