Exemples de textos argumentatius

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,5 KB

 

Text Argumentatiu: Els textos argumentatius pretenen aportarraons(arguments) per tal de defensaruna opinió i convèncer els recemptors amb un discurs coherent i justificable. Hi ha textos argumentatius tant orals com escrits.Estructura: 1.Introducció, 2.Narració,3.Cocnclusó.

(II):  Ús de proverbis i refranys, que potèncien la validesa.

Complements Verbals: (CRV), també anomeat complemes preposicional del objecte.

Adverbis i preposicions: L' adverbi es una categoria gramaticalinvariable que modifica el verb, però pot modificar l'adjectiu o um altre adverbi:

Adverbis: tems: ahir, mentrestant, etc...Lloc:aquí, amunt,etc...Manera:bé,corrents,etc...Quantitat:molt,etc...Afirmació:si...Negació:no...Dubte:potser.

Entradas relacionadas: