Exemples de textos argumentatius

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,57 KB

 

Una noticia es un text informatiu que es dona compte d'un esdevinament real. Les característiques d'una noticia principal es la immediatesa al lector se le facilita la informació clau desde un principi i es ell qui determina si li interesa o no coneixer els detalls de l'esdevinament llegint tot el text. La estructura d'una noticia: avantitol:Completa informació del titular. titular:Condensa la informació en poques paraules. Subtitul: reforça el titular. Autori redacció: Abans del cos de la noticia hi ha una referencia al redactor a l'agencia de noticies. Cos de la noticia: Es el veritable text narratiu dels fets i es donen en: Que ha passa? Quan ha passat? Quins personatges hi ixen? Per que a passat? On ha passat? Com ha passat? De vegades aquest paragraf es destacat graficament davall els titulars i rep el nom d'entradeta. Els Textos periodístics:A banda d'informar i interpretar els fets, tanbe poden intentar convercer-nos perque entenguem la realitat segons la visió del redactor.Article i columna: Son els textos típics del periodisme en els quals l'autor dona la seua interpretació i opinió sobre els fets o temes d'actualitat. Editorial: Es un article sense signar que representa el punt de vista de la redacció d'un diari sobre els fets d'actualitat. Carta al director: Carta escrita per un lector que mostra diferents valoracions de l'actualitat. Critica: Es l'analisi varolativa d'un endevinament cultural o esportiu, com una pelicula, un llibre, un partit de futbol.Debat i tertúlia: Son textos propis d'un canal oral i cosisteixen en la combinació ordenada de les opinions de diversos personatges regulars per un moderardor.
L'estil dels textos argumentatius:Un aspecte que has de tindre en compte en els textos argumentatius es el que s'anomena modalització. Elements lexics valoratius: per exemple vici en comptes de habits sermó en comptes de discurs inacabable. Recursos grafics:Per a subratllar les paraules i donar-nos a entendre una entonació particular. Recursos argumentatius con la comparació o les preguntes retoriques. Recerca de la complicitat amb el lector per mitja de la ironia, els sobreentesos i l'es de la segona persona per a adreçarse al receptor.Us de Verbs que indiquen opinió: Crec, pense, em sembla, estic convençut que, estic a favor, estic en contra, m' apose... . Els conectors: Causa: perque, ja que, a causa de, gracies a, per, Conseqüència: dons, enconsequencia, per tant, per aixo. Oposició, peró, tanmateix, sinó. Objecció: Encara que, tot i que, si be, per be que.
L'apostrof: Es el signe grafic que indica l'elisió d'una quan dues paraules es troben en contacte

Entradas relacionadas: