Exercici físic recreatiu

Clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,77 KB

 

TEMA 13: ÀMBITS DE LEXERCICI FÍSIC.
1.- ÀMBITS O FINALITATS DE LEXERCICI FÍSIC
A continuació tens la llista dels 5 que es coneixen.1) Educatiu: exercici físic que es practica en làmbit de lEducació Física escolar i que té com a finalitat el desenvolupament duna educació integral de la persona.2) Salut: exercici físic que es practica amb la finalitat dobtenir beneficis físics, psicològics i socials.3) Competitiu: exercici físic que es practica amb un objectiu competitiu i la finalitat de guanyar. També el podem anomenar ESPORT.4) Recreatiu: exercici físic que es practica durant el temps de lleure, per diversió; i que contribueix a augmentar la qualitat de vida de la persona.5) Terapèutic: exercici físic que té com a finalitat restablir aquelles capacitats i funcions corporals que shan perdut a causa dun accident o malaltia, i que calen a la persona per a reincorporar-se de nou a la vida normal o per facilitar el seu model i qualitat de vida.2.- DIFERÈNCIES I SIMILITUDS DELS 5 ÀMBITSEDUCATIU:Lobjectiu és leducació integral de la persona. Per això transmet coneixements teòrics, pràctics, actituds, valors i normes. Amb lintenció de crear un estil de vida actiu, saludable i modern.A nivell de participació, possibilita que tothom ho pugui practicar, ja que els continguts i currículums escolars shan dadaptar a les característiques i necessitats de tots els alumnes en edat escolar obligatòria.La normativa és essencial per la formació dels escolars o altres persones i vindran determinades per la selecció de pràctiques, esports o exercicis físics que sensenyin en cada unitat didàctica.
El nivell de domini físic, tècnic i tàctic, no és el més important daquest àmbit.SALUT:Lobjectiu és millorar la salut i augmentar la qualitat de vida de la persona. A nivell de participació, possibilita que ho pugui practicar qualsevol persona, però requereix que lexercici triat i el nivell dintensitat sadeqüi a les seves característiques.La normativa no és el més important, ja que no és pretén guanyar o aconseguir rècords.A nivell de domini físic, tècnic i tàctic, no cal uns nivells determinats de capacitat, però si és necessari que cada persona coneixi les seves possibilitats i limitacions per tal de no fer exercici inadequat o excessiu.COMPETITIU:Lobjectiu és guanyar, superar un rècord o un marca personal, assolir lèxit i el prestigi social, o guanyar diners com a treball professional.A nivell de participació, exigeix uns rendiments elevats; de forma que es produeix una progressiva selecció dels millors.La normativa o reglament sha dobservar i complir fidelment. El nivell de domini físic, tècnic i tàctic és el més important. Ja que els entrenaments estan perfectament organitzats i busquen el màxim desforç de lesportista per assolir aquest nivell. RECREATIU:Lobjectiu és generar plaer per practicar-lo, independentment del resultat obtingut. A nivell de participació té un caràcter integrador, ja que no selecciona i exclou a ningú. Tothom pot participar, ja que sadaptarà lexercici a les capacitats o peculiaritats dels participants.El reglament té un caràcter flexible. Permet que les normes i regles es puguin modificar i adaptar segons els interessos dels practicants.A nivell de domini tècnic, tàctic o físic, no sexigeix cap domini.

Entradas relacionadas: