Exercicis pronoms febles

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,55 KB

 
El català occidental:
-Fonètica:
1.
Distinció entre a/e i o/u àtones: taulada i pontet es pronuncien diferent de teulada i puntet.
2. Les E tancades del llatí vulgar es pronuncien tancades:net, fred, ceba, pera, cabells.
3. [?] intervocàlica o final es realitza precedida de [j], d’acord amb la grafia: coi
-Morfosintaxi:
4.
Conservació de la -n- etimològica en el plural d’alguns noms plans acabats en -e: hòmens, màrgens...
5.Formes plenes dels pronoms febles: me, te, s: La meua xiqueta me demana...
6.Desinències del present de subjuntiu amb [e] o [a], amb variants: cante, cantes, cante...
7.Verbs incoatius amb i: servisc, servisca, servix...
-Lèxic i semàntica
8.
Mots característics:melic, espill, arena, corder...
El català oriental:
-Fonètica:
1.
Neutralització de a/e, o/u àtones: taulada i pontet es pronuncien igual que teulada i puntet.
2.Les E tancades del llatí vulgar s’obriren (a través d’un estadi intermedi de vocal neutra tònica,
3. [?] intervocàlica o final s’articula no precedia de [j]: coix.
4. Pèrdua d’una -n- etimològica en el plural d’alguns noms plans acabats en -e: homes, marges...
5.Ús força generalitzat de les formes reforçadés dels pronoms febles: em, et...: La meva nena em demana quants en volem
6.Desinències del present del subjuntiu amb [i]: Catí, cantis...
7. Verbs incoactius amb e: serveixo/servesc, serveixi/servesqui...
-Lexic i semàntica
8.
Mots característics: llombrígol, mirall...


EJ. TRANFORMACIÓ ORDRES-IMPERATIU
·Ens hi acostarem -> Acostem-nos-hi !
·Ens en menjarem ->Mengem-nos-en !
·Us els beureu ->Beveu-vos-els !
·Ens el lligarem ->lligem-nos-el !
·Uns el reforçareu ->reforçen-vos-el !
·Li ho liquarem ->liquidem-li-ho !
·Ens hi adreçarem ->Adreçem-nos-he !
·Els les netejareu ->netejeu-los-les !
·Li n’embolicarem ->embolicarem-li’m !
·Els la penjarem ->pongem-los-la !
·Us el llançarem ->llençar-vos-el !

Entradas relacionadas: