Exercicis pronoms febles

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,35 KB

 

Dialecte nord-occidental.Andorra, comarques occidentals de Catalunya i la Franja de Ponent.
-Articles masculins: lo/los.-Pronoms febles presenten les formes plenes davant del verb: me canso, te canses...
-Verbs incoatius de la tercera conjugació tenen una i tònica: servixo, servixes, servix...-El present de subjuntiu manté les desinències antigues, en la primera conjugació (que jo cante o que jo canto) i en les altres conjugacions (que jo tema, que tu temes, que ell tema).-Presenta mots compartits amb el valencíà i el balear.

Pròpies del BLOC OCCIDENTAL:
-Distinció clara en les vocals àtones.
-Més presència del so [e].
-Es manté el so del diftong -gúa.
-Pronunciació de la i en el grup ix.
-Recuperació de la n etimològica darrera de vocal àtona: home/hòmens.

Dialecte valencíà.Comarques del País Valencíà.
-Es remarca la r final.
-Es marca la diferencia de pronunciar v o b.-Tendència a emmudir la d intervocàlica.
-3 localitzacions en els pronoms demostratius: este/eixe/aquell, açí/aquí/allí.
-Les formes possessives són: meua, teua, seua. -Pronoms febles presenten les formes plenes davant del verb: me canso, te canses...-La combinació dels pronoms febles són: li l/li la, els el/els la.
-1ª persona del present dindicatiu amb la terminació -e: jo cante.-El present de subjuntiu manté les desinències antigues.-No sutilitza larticle davant dels noms propis.-Presenta mots compartits amb altres dialectes i exclusius.


Dialecte septentrional o rossellonès.Comarques del nord de Catalunya, que pertanyen a lestat francès.-Reducció de sons vocàlics.
-Tendència a pronunciar com una [u] la o tònica tancada.-Agrupació del grup -eix.
-Eliminen el so del grup -ia en les paraules esdrúixoles.-Desplaçan laccent de les paraules esdrúixoles a la síl·laba següent.- Pronoms febles presenten les formes plenes davant del verb: me canso, te canses...-Posen el pronom feble davant del verb a les formes no personals: per te casar (per casar-te).-Les formes possessives són: meua, teua, seua.
-1ª persona del present dindicatiu té la terminació -i: jo canti (jo canto).-Les frases negatives es fan amb la partícula pas: ho se pas (no ho se).-Té mots exclusius i compartits amb altres dialectes.

Pròpies del BLOC ORIENTAL:
-Confusió de les vocals àtones a, e, o i u.
-Més presència del so [3].
-Es redueix el diftong -gúa: aiga.
-Emmudiment de la i en el grup ix.
-No recuperen la n etimològica.

Dialecte central.Comarques de Girona, Barcelona i nord-est de Tarragona.

-Emmudiment de algunes consonants finals: fuste(r), cam(p), cantan(t).-Pronunciació de la ll com una i.
-Ús de larticle davant de noms propis.-Formes reforçadés dels pronoms febles: em canso, et canses...
-Té mots específics utilitzats en pocs dialectes.

Entradas relacionadas: