Eximplis llibre de les besties

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,9 KB

 
R. Llull: -Llibre d'Evast e Blanuerna: Blanquerna es proposa viure un ideal cristia i inicia una recerca per trobar la perfecció cristiana. passa per diversos glaons de la jerarquia crist. i aconsegueix introduir algunes reformes. per alla on passava s'instalava una nova espiritualitat, accio mes cristiana, organitzacio + eficaç i preparacio religiosa + consistent. no troba la perf. en la vida papal i passa a ser ermità. escriu el llibre d'amic e amat. És una novela autobiografica utopica. petites histories alliçonadores o morals (eximplis).     -Llibre de maravelles: vida dun jove, felix, que abandona casa seva per recorrer el mon i admira tot el que veu. lobjectiu es que el protagonista admiri la cracio de deu i que aprengui les veritats de la fe cristiana. dialegs de tematica espiritual i cientifica. capitol VII: llibre de les besties (faula politica: les besties formen una societat jerarquica com la humana (retrat de la societat)). ensenyament moral: defensa de la jerarquia de la societat feudal, condemna de les ambicions politiques que puguin trencar l'ordre establert. tot monarca ha de saber formar un equip just i eficaç.

Avantguardisme: cubisme (FRA) respresentar estructura interna seguint metodes cientifics. la poesia barreja imatges disposant dels versos lliurement, suprimint signes de punt., etc. (cal·ligrama).  Futurisme (ITA): trencar amb el passat i anticiparse al futur. exaltar esperit de la vida moderna (perill, competivitat, violencia) i va convertir la maquina i la velocitat (avio, automobil, electricitat) en el simbols de la civilitzacio tecnlologica que sacostava. suprimir adjectius, deixar paraules en llibertat, com si flotessin, eliminar signes de puntuacio...   Surrealisme (FRA) captar el mon dels somnis i subconscient ja que el considerava mes autentic que el mon de la realitat exterior. Escriptura automàtica: suprimeix el control de la rao en lacte d'escriure.

Entradas relacionadas: