Eximplis medievals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,69 KB

 

L'evast e Blanquerna

La novel·la és una autobiografia utòpica, és a dir, el relat de la vida ideal que Llull hauria volgut tenir i que, per tant, proposa com a model de vida de tot bon cristíà. Evast i Aloma, pares de Blanquerna, constitueixen el model de matrimoni cristíà lliurat a Déu i a l'educació dels fills.

Al llarg de l'obra hi abunden les petites històries allíçonadores o morals, que és el que els medievals anomenaven eximplis. Aquests exemples, molt usats pels predicadors per embellir els sermons, servien per oferir una doctrina en imatge; per tant, de manera plàstica, amena i entenedora.

...Llibre de l'Evast e Blanquerna proposa la reorganització global de la societat, respectant l'estructura jeràrquica i estamental i la concepció del món. Llibre de les meravelles presenta un viatge espiritual i doctrinal a través dels grans temes del saber cristíà medieval.

Entradas relacionadas: