Exploració anatomica

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,22 KB

 

MASTOPIA Denominació genèrica de les malalties de la glàndula mamaria.(quistes)SCREENIG  (cribatge) Recerca sistemàtica aplicada a un conjunt per tal de descobrir-hi els elements afectats d’alguna particularitats. MAMOGRAFIA exploració radiogràfica de la mamella FACTOR DE RISC Cadascun dels factors hormonals genètics i personals per patir una determinada malaltia. mastectomia,extirpació total de la neoplàsiatumorectomia, Extirpació d’un tumor. Habitualment es completa amb el buidatge dels ganglis axil·lars i amb irradiació global de la mamella. radioteràpia,Ús terapèutic de les radiacions ionitzants. .Hom distingeix entre radioteràpia radical, que intenta l’eradicació total del tumor maligne. pronòstic, Dit dels senyals pels quals el metge pot formular el pronòstic. quimioteràpia,Tractament farmacològic destinat a impedir la reproducció de les cèl·lules cancerosesautopalpació, Mètode d'exploració que consisteix a aplicar els dits o la cara anterior de la mà sobre una superfície corporal, fent-hi una pressió lleugera, per tal d'apreciar tumoracions o altres irregularitats hormonoteràpia, Branca de la terapèutica que tracta de l'administració d'hormones amb finalitats terapèutiques.

Entradas relacionadas: