Expressionisme i Surrealisme

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,34 KB

 

Expressionisme

El pont

Comunitat d'artistes a Dresden. Pretenen dressar ponts que enllasin; interior de persona amb exterior, diferentes cultures...

Característiques: colors violents, contrastats, pinzelllada lliure, rápida, punxaguda i angulosa.

Temática: quotidiana, paissatges, figura nua, carrers Dresden

Kirchner "El pont" 

Tenia dificultats económiques. Es va moure per baixos fons.

Temática propia: cavarets, prostitució, alcoholisme i mostra la societat burgesa amb mascares

Obra: La sortida del teatre. Autoretrat vestit de soldat.

El genet blau

Resvista il.lustrada de Munich dirigida per artistes. Volen difondre art modern i donar a coineixer art popular i primitiu.

Defesen correspondencia entre música i pintura.

Kandinsky  "El genet blau"

Amb revolució sovietica, col.labora a construcció museus. Stalin poder> Alemanya. Com a professor en "Bauhaus".

Nazis poder> fugida a París.

1910> inici abstracció Improvització, Impresió i Composició

Compara pintura amb música. Abandona representació naturalista arribant a abstracció. Elements basics: punt"repos", línia"moviment"

Esencial: taca, línia i color. Emocions representades a partir dels elements esencials.

Obra:  Primera aquarel.la abstracte. Negre i violeta.Surrealisme

Sorgeix de André Breton. 1924 publica manifest d'investigacions surrealistes i funda la revista "La revolució surrealista" Vol dir per sobre de realitat.

Pretenen unir realitat amb somni. Llibertat es el més important.

Ll. individual a través de la psicoanálisi.

Ll.col.lectiva a través de l'acció política de Marx

Busquen lliertat en una doctrina.

Aquesta llibertat entra per diferents vies: Collage"sitacions fantàstiques". Escriptura automàtica. Objet Trouvé. Cadaver exquisit.

Cada artista, estil particular.

-Miró recorda a nen

-Dali tecnica tradicionalista "hiper-realista"

René Magritte

Pintor belga. No estava vincultat pero fou un mestre del surrealisme.

Reflexiona sobre la realitat i la ficció. Questiona que des de el reinaixement, només aixó es realitat. No practica automatisme.

Te un estil classic quasi ingen"naif" aconseguint ambient xocant i sutgerent.

Combina: quotidia amb insolit, perspectiva amb trecament física i Hd'A.

Obra: Aixó no es una pipa, Els amants, Meditació, El falç mirall, Condició humana.

Entradas relacionadas: