Factors hereditaris

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 913 bytes

 

Factors hereditaris

els caràcters de la generació paterna no dominant es perden en la primera generació filial, pero poden reapareixer en la segona generació al nets. Els caracters hereditaris mantenen la seva individualitat al llarg del temps (no es barrega la sang). Per a cada caracter hi ha 2 al·lels al cos, un del pare i altre de la mare.

GEN: unitat d'informació genetica hereditaria que porta les intruccions per fabricar una proteina.

Els gens: cromatina/cromosoma

Durant la interfase cel·lular, l'ADN es troba es forma de cromatina. Durant la fase de divisió cel·lular l'ADN es troba en forma de cromosomes.

Entradas relacionadas: