Factors moduladors

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,83 KB

 
Grups homogenis :- avantatges . facilita la intrvncio dl professor am ls alumnes. Si les crtristiks son postivis pot afavorir el clima d laula / motivacio / autoestima . inconvenients: . no es tenen en compte tots ls factors d la diversitat. si ls carctristiks son negatives pot afectar negativmnt laula , samaguen ls diferencies i no permeten interaccions correctes, no seduca x tolerancia . Afavoreixen la diversitat : pot ser útil per atendre a la diversitat x si sutilitza d manera ocasional i amb una finalitat concreta , no de manera permanent.
Grups heterogenis: avantatges: .son + fcils d fer . ajustats a la realitat , no amaga ls difrncies entre ls alumnes, possibilita interaccions entre alumnes, educar en respecte , tolerancia , cooperacio , solidaritat. Inconvenients : dificulten la intervencio dl professr , pot provocr dsmot4ivacio i baixa aut4oestima dalguns alumnes x no sentirse atesos com ls i agradaria. Afavoreixen a la diversitat: . aten a la diversitat i afavoreix q tots aprenguin millor, aixo s possible si , s redueix l nombre dalumnes x grup , un grups sigui ates x 2 professors , sadequi l curriculum a ls caracteristiks d lalumne , es varii la metodologia ajudant als alumnes en el seu propi aprenentatge.
Caracteristiks dl grup i dls seus participants : rendiment academic ( grups homogenis vs heterogenis ) , status social , economic i etnia , genere . En global , quines son les qualitats dels nois i noies k formen l grup.

Entradas relacionadas: