La fallida del absolutisme

Clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,72 KB

EUROA SEGLE XVIII

societat europea a l'antic regim: basat en conomia agraria senyorial, absolutisme monarquic i societat estamental

Agricultura: activitat mes imprtant, agricultura subsistencia , conreu basat rotacio triennal amb guaret, rediments baixos aixi autoconsum i intercanvis a mercats (pocs) Hhi havia crisis de subsistencia , males collites escassos aliments i pujades dels preus(revoltes populars)   Terra en mans de la noblesa, i el clero y pagesos sotmesos  a regim senyorial treballen terres senyor a canvi  de pagament  d'uns impostos.

MONARQUIA ABSOLUTA: monarquia de caracter divi, concentrava tot el poder en el rei, no retia comptes a ningú, governts pasen a subdits i no tenen cap tipus de dret.  Rei auxiliat pel CONSEL D'ESTAT  per alguns afers consultava el parlament

PENSAMENT ILUSTRAT: ilustracio es un moviment de caracter intelectual desenovlupat a europa de XVIII en cuestio als principis de l'antic regim precedents Jhon locke, va criticar l'absolutisme i va plantejar per primera vegada la divisió de poders  Newton va neixer el metode cientific basat en lobservacio i comprovacio de les coses plantejades.     ilustrcio defensa la rao (inteligencia humana) unic mitja per entendre el mon.  Il.lustrats creien que la humanitat podia assolir el coneixement, per a ells la base de la felicitat, per aixo eren partidaris de l'educacio i el preogres  . Defensen la tolerancia  critiquen la intolerancia religiosa  i creien que totes les religions estaben al mateix nivell.

Pesament politic

Lilustracio es va oposar a l'absolutisme i va establir el liberalisme.  Montesquieu va defensar la divisio de poders i va posar un emfasi especial a la independencia del judicial.  Rosseau defineix contracte social com a resulat de pacte de ciutadans i plantejà la sobirania nacional: el poder enmana de tots els ciutadans amb el vot.

NAPOLEO DE CONSOL A EMPERADOR

1799 napoleo consol i el seu govern va ser encaminat a lo que la revolucio burgesa aconseguí, tot evitant l'absolutisme i allunyant del poder els sectors mes radicals. aixi permiti el retorn del exiliats i firma un concordat amb l'esglsia per establir la pao religiosa. Va crear prefectes que feien complir les ordres del govern a les  provincies. Es pomulgà un codi civil, que comulgava i unificava totes les lleis aeriors i es reforma isenda i sistema d'ensenyament.   Al 1804 Napoleó s'auto denominà emperador. Les tropes de Napoleó conqueriren gran part d'europa, el 1811 l'inmperi napoleonic estava al seu apogueu. s'astenia d'alemaña a españa i no granbretaña pero tenia boa part dela resta d'europa.   a tots els països annexats o sota influencia francesa si van imposar les idees revolucionaries:  la supressio dels drets senyorials, dels delmes i dels privilegis nobiliaris i la consagracio de la llibertat i de la igualtat legal.

Caiguda de napoleó:

Excercits napoleonics actuen de conqueridors, aixo desencadena sentiments nacionals contra frança invasora als territoris ocupats.  Els ideals lliberalistes van fer que els patriotes de tots els paisos es posesin contra frança.

Españols s'aixequen el 1808 y el rei josep bonaparte es el primer en la decadencia de napoleo. 1814 vençut a russia i españa napoleo perd el poder torna el 1815 perd a waterloo y es desterrat a Sta. HelenaFALLIDA ABSOLUTISME a finals del XVII holanda i anglaterra van haver-hiuna serie de transformacions politiques que van començar a limitar el poder del monarquia absoluta. ak mateix temps idees il·lustrades donen lloc a molts paisos  experiencies reformistes conegudes com a despotisme ilustrat.

revoltes angleses poder reial limitat per dues cambres del parlament la dels nobles i clergues (LORDS) y la dels burgesos representants de ciutats(COMUNS) monarques nesecitaben autoritzacio per fer la guerra   Al S. XVII els Stuart va voler governar sense el cotrol del parlament i detingueren als que s'hi oposaben , aixo va fer la guerra civil entre defensors del parlament i els de la monarquia absoluta,       1649 CARLES I va ser ajusticiat i es proclama la republica.

Oliver Crowell principal impulsor del canvi politic establir una dictadura militar, 1660 al morir el parlament estableix la monarquia.

Carles II nou rei d'anglaterra, acceptà el control del parlament que el 1697 va votar a favor de l'habeas corpus aquest text garantia les llibertats indiv. i impedia que el rei detingues a ningu perque si.

1689 segona revolucio fa fora els stuart i el parlament dona la coroa a GUILLEM D'ORANGE  jura la declaracio de drets que limitava poder al rei i li donava al parlament. Anglaterra primer país de monarquia de poder limitat.

 Creixement economic i reformisme ilustrat

 El S XVIII catalunya augmenta economicament i demograficament, dobla la població fins al milió de persones i amb españa amb agricultura de rendiments baixos Catalunya inicia una recuperacio economica important ja que:

- Marginada durant l'època dels Austriaa no li va afectar tant la crisi del XVIII (Catalunya)

- Mesures establertes pels borbons com a castig(reforma del cadastre o unica contribució) van acabar beneficiant catalunya perque era un impost més equitatiu per a la població.

- La causa essencial fou la vitalitat del diversos grups socials del principat  , durant e XVIII hi van haver millores a l'agricultura : modernitzacio de les explotacions agraries i introduccio de nous conreus i la especialització vitivinícola que permeteren augmentar la producció i conduir els exedents al mercat i/o comerç.  Aquestes millores s'estimularen per l'existencia dels cencos emfiteutics : contracte agrari estable i a llarg termini que permetia al pages quedar-se amb una bona part dels rendiments agraris.

L'expansio  agricula contribui al creixement de les manufactures contoneres conegudes com a indianes i finalment amb la lberalitzacio del comerç catalunya pogue comerciar directament amb els ports americans.

RESTAURACIO, LIBERALISME Y NACIONALISME

R: Estats vencedors de napoleó es reuneixen (1814/15) al Congres de Viena i objectiu restaurar monarquia absoluta. França torna al les seves fronteres de 1792 y les 4 potencies europees es reparteixe regnes,  CV acaba amb la Santa Aliança: tractat d'ajuda mutua entre els reis europeus davant de quelsevol amenaça de revolucio liberal.     Gracies a les semilles de la revolucio francesa a molts paisos a partir de 1815 Nacio i Liber converteixen en dues forces d'oposicio a la restauració.

LIBERALISME: Sistema politic que fonamenta la societat en l'individu, l'individu lliure es un ciutada i el conjunt de ciutadans comporta nació, que te la sobirania. Defensa que la constitucio aseguri la dividio de poders i el dret del propietari es una lllibertat fonamental i l'economia es basa en el mercat

NACIONALISME: Defensa que nacio en un conjunt d'individus quque tenen una serie de lligams culturals propis (religio, llengua,...) i que volen viure en comunitat

Entradas relacionadas: