Família monofilial

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,39 KB

 
ESPLAIS: es una Entitat educativa q proposa l’educació integral d nens en el temps d lleure, Fora d’horari escolar. *organització: A partir d 3 anys, participa família en excursions, activitats varies. *princ. Met: ed integral amb enfasi n Els valors, solidaritat, cooperació, consum responsable,..Obertura d l’entorn. *monitors: gran relació amb els Infants, paper fonamental. CASALS: son un servei d’atenció a la infància q Proposen pels mesos d’estiu la realització d’activ lúdiques amb contingut Educatiu. *organització: s’aprofita El temps lliure, centre d’interes fil conductor per activitats. Les activ. Han D’estar ben planificades per aprofitar al màxim el temps. Edats similars, 7 i 10 infants per monitor. CASES DE COLONIES: horari lectiu, organitzades per el Centre educatiu o no. Educadors i monitors. Instal·lacions. Fonamenta Els hàbits d’autonomia personal, es gaudeix de la natura.. *recursos espaials, Recursos temporals, rec materials, rec Humans.  MINUTS MENUTS: objectiu de Conciliar el temps personal i familiar, afavoreix la comunicació i l’intercanvi D’experiencies. Infants de 0-3 anys, màxim 3h continues i dos dies a la Setmana. Els pares porten el material per la cura del nen. ESPAIS FAMILIARS: Servei socioeducatiu dirigit a les famílies i els seus infants, objectiu de Reforçar el context familiar i el desenv de l’infant a traves d la relació i el Joc. A totes les famílies però en especial a les q tenen alguna problemàtica Social. *s’orienta als pares i mares i se’ls dona suport en l’educació dels Seus fills, i sels proporciona un espai educatiu. *que fan? Activ conjuntes, activ per els menors, activ destinades Als pares i mares.. CENTRES I SERVEIS D’AT. PRIMERENCA: es el conjunt d’intervencions Dirigides a la població infantil d 0-6 anys, a la família i l’entorn, q tenen Per objectiu donar resposta a les necessitats transitòries o permanents q Presenten els nens amb trastorns en el seu desenv o amb risc d patir-los. No Nomes per els infants si no tmb per la família. *CDIAP: es portarà en aquest centre, q son especialistes.*documents organitzatius: Projecte d centre, programació per unitats, program. Individual. *Interv. En at Primerenca: a partir d la globalitat d l’infant, en tres nivells: la prevenció, La detecció precoç inicial i el diagnòstic , la interv terapèutica. AULES HOSPITALARIES: unitats educatives situades dins de lhospital, amb l’objectiu D’atendre l’educació dls nens internats per un període d temps mes o menys Llarg. Entre 3 i 18 anys. *eixos: Psicològics, pedagògics, d’animació. *l’animació Hospitalària: consisteix en un conjunt d’activitats i serveis de caràcter lúdic Destinats a l’infant hospitalitzat per millorar la seva estança (jocs d màgia, Jocs cooperatius, conta contes, audicions,..

Entradas relacionadas: