Fanny carles soldevila

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,73 KB

 
Els anys vint i trenta son molt fructífers per a la literatura catalana. En akest etpa conviuen una gran quantitat destetiques i ideologies, comencen a apareixerrevistes literaries especialitzades i es diposa duna zarza editorial cada vegada mes moderna .Encara k la novel·la no es el genre mes conreat ,sadopten tècniques com lanalisi psicologica i el monoleg interior. Destaquen autors com Carles soldevila.
CARLES SOLDEVILA ames de dramaturg , com a prosista es autor de contes,novel·les i traduccions. Les seves obres mes conegudes son Fanny(1929)Eva (1931) noveles en k presenta la figura de dones dinàmiques , joves i esportives que simbolitzen la modernitat.
MIQUEL LLOR nascut a Barcelona i de formació autodidactica arriba atenir una gran cultura especialment en els camps de lart i de la musica.Marcat desde petit per una malatia que li desfigura lesquena, fou funcionari de lajuntament de Barcelona.
Lamy 1931 va escriure laura a la ciutat dels sants. La novel·la presenta la vida de comarquial, una ciutat de comarques imaginaria que tothom va identificar amb vic. Laura una atl·lota barcelonina, hi va a viure i senfronta amb un ambient hostili tancat.

Entradas relacionadas: