Fcvszsfv

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,02 KB

 
1.Sistema politic d la restauracio:1.un nou sist politic:ls grups cnservadors spañols van rbre amb satisfaccio la restau dels borbo,pq esperaven q la nova mnarqia trnaria lestabilitat poltitik i posaria fi a qualsvol intnt d revol dmocratik i social a spaña.canovas bscava la vertebracio dun nou modl pilitic q superara algns dls problms ndemics dl lliberalisme precedent:l carácter partidista i excloent dls moderats drant l rgnat isabeli,lintervencionisme dls militars n la politik i la proliferacio dnfrontaments civils.x a cnseguir l seu proposit,dos objectius:elaborara una constitucio q vertebrara un sist politic bsat n el bipartidisme i pacificar el pais posant fi a la g.d cuba i al conflicte carli. La1ª msura política important va ser la convocatoria deleccions x a unes corts cnstituents,pq la consti dl 69havia qdat sns efecte dspres d la proclamacio d la republik. Canovas no era partidari dl sufragi universal,xo va disposar q ls primeres eleccions dl nou regim s feren x aqst sistema. A)constitucio dl 1876:és una mostra dl liberalisme doctrinari,carazterisat pl sufragi cnsatari i la sobirania cmpartida ntre ls corts i l rei.s tractava duna cnsti d kracter cnservador i inspirada n ls valors historics tradic.d la monarquía,la reli i la propiett.la cnsti cnsidrava la mnarqia cm 1 insti superior i al marge d qualsevol dsicio politik.constituia un pder mderador q havia dexercir cm a arbitre n la vida politik i grantir la bna entesa i lalternança ntre els partits politics.shi stablia la sbirania cmpartida i shi atorgaven pders amplis al monark:pret d vet,nmenament d ministres i ptestat d cnvokr ls corts,suspenderles o disoldreles sns cntar amb l govern.Les corts s cmponien d snat i congres.La consti n fixava l tipus d sufragi,xo 1 llei va stablir l vot censatari,limitat als contribuents + grans.tanmateix,despres,saprova el sufragi universal masculi.La consti tb proclamava la confessionalitat catolik d lestat,tolerava altres creences smpre q n sen fera manifestacio publik.s va rstablir l Pressupost d culte i clero x a finansar lesglesia.l nou text constitucional contava amb una prolixa declaracio d drets,la seua concrecio es remetia a lleis ordinaries psteriors,q van tendir a restringirlos,specialment els drets dimpremta,dexpressio,dasociacio i d reunio.B)Bipartidisme i torn pacific:Canovas dl castillo va introduir un sist d gvern bsat n l bipartidisme i en lalternança d podr dls dos grans prtits dinastics, l cnservador i el liberal,q rnunciaven als pronunciaments cm a mkanisme x a accedir al gvern.sacceptava q hi hauria un torn pacific d partits q garantiria lstabilitat institutcional x mitja d la participacio n l podr d ls seues families dl liberalisme i q posaria fi a la intervencio d lexercit n la vida poltik. Lexercit va qdar subordinat al poder civil.Una reial ordre va establir q la missio d lexercit era dfensar la independencia nacional i q no havia dintervenir n ls nfrontaments ntre partits.Satorgava als militars una certa autonomia x als seus afers interns i els proveia lexercit dun pressupost elevat.El torn pacific va eliminar el panorama politic d la restauracio l problema dls pronunciaments militars i el protagonisme d la presencia militar en els partits i en la vida politik spañola q havien caracteritzat lepok disabelII. 2.la fi dls conflictes belics:lestabilitat del regim es va veure afavorida x la fi d les guerres carlina i cubana.la rstauracio brbonik va privar la causa carlina duna bona part d la seua hipotetik legitimitat i alguns prsonatges dl carlisme vn acabar rconeixent Alfons XII.lesforç militar dl govern va fer possible la rduccio dls unclis carlins a catalunya.la intervencio d lexercit comandat x martinez campos va forçar finalment la rendicio dls carlins,l conflicte va cntinuar uns mesos mes a navarra i pais basc on va sr traslladada la major part d lexercit gvernamental,va aconseguir afeblir la resistencia navarresa i basca fins la seua rendicio total.consecuencia imediata d la derrota carlina va ser labolicio dfinitiva dl regim foral.aixo,els territoris bascos van qdar vinculats al pagamnt dls impostos i al srvei militar,s va stipular un sist d cncerts ekon q atorgava un cert grau dautonomia fiscal a ls provincies basqes,aqstes pagarien anualmnt a ladministracio cntral 1 quantitat determinada.la fi d la guerra carlina va prmetre acabar + facilment amb la insurreccio cubana.cm a resultat dtnt d lactuacio militar com d la negociacio amb els insurrectes,s va signar la pau d zanjon.aqsta pau incloia una amplia amnistia,labolicio d lesclavitud i la promesa d reformes politiquees administratives x ls quals cuba tndria representant n ls corts spañoles.lincompliment daqestes va provocar un nou conflicte(g.chiquita)i la insurreccio posterior.

Entradas relacionadas: