Fdsfds

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,89 KB

 
VELOCITAT1.Definició:qualitat q ens permet realitzar accions en el min tmps posible i major eficacia. Classif: 1-Pures: depèn d la genètica i SNC a)Vel reacció:vel en menor temps posible. b)Vel d’acció acíclica:mov únics(vel gestual) c)Vel frequèncial cíclica:mov a max velocitat(vel de dsplaçamnt) 2-Complexes: cmbinades amb altres QFB a)Força-Velocitat:max impuls davant resistencia b)Resist a la vlocitat(agilitat):cap a rsistir la disminució d velocitat davant fatiga. 2.Entrenament velocitat. 1.Objectius: menor temps de raccio davant estimuls i mes velocitat en el mínim temps posible. 2.Entrenament metabolisme anaeròbic làctic: s’utilitza ATP i fosfo. Potència: punt màxim d degradació de la fosfo. Capacitat:temps d’actuació de la via. 3.Entrenament velocitat de reacció: rapidesa en reacció i sincronia de moviments(sports eqip) a)temps d reacció simple, cndicionat x:1-fisic:vl transm llum… 2-Fisiologics: I i durada d l’estimul… 3-Psicològics:nivell atenció,motivacio.. b)Temps de reacció electiu. +cmplex Per millorar s’ha d incidir en aspectes psicològics i exercicis d curta durada a max intensitat. 4.Entrenament de la vel frequencial(discip cícliques)(entrenable)-> a)Entrenament velocitat d’acceleració:Força màxima,explosiva i exercicis específics d cursa. b)Entrenamnt d la velocitat frequen màxima:previament la fase d’acceleració, entrenament utilitzant el metode d repeticions amb esforços max I 6-10” 5.Entrenament de la velocitat de moviment:manifesta en mov acíclics i resist baixa. Millora basada en la força max i tecnica en condicions d velocitat. 3.Evolució 1.Fase d dsenvol: 0-12 puja. 12-14 puja ràpid. 2. Fase d manteniment: 21-30 3-Fase decadència: 30… 4.Taula   1.metode de repeticions-> Potencia: 10” I max,2-5 sries de 3-6 repe, 2-3’ descans actiu. Capacitat:10-20” I85,90% 2.Metode intervalic-> Potencia: 5” a Imax Descans curt 30-90” i cmplet ntre series. Capacitat:10” durada amb 30-60”descans 3-Metode variable-> Potencia: <5”,dspres sforços anaerobics d 30 a 60”. Capacitat: 5-15” I alta amb 3’-45” treball aerobic suau.RESISTENCIA1.Definició:cap x realitzar una tasca motriu a nivells d’eficiencia adequats durant un temps prolongat i ràpida recuperació. Depèn del tipus d fibres,sist cardio, respiratori i vies energètiques. 2.Classif: a)En funció disciplina:1-General:ex no especifics d la disciplina. 2-Específica:+cncret. b)En funció de la durada:RDC;RDL;RDM c)En funció dl sist energètic: 1-Via anaeròbica alàctica:no O2,pca durada,Imax,ATP. 2-Via anaeròbica làctica:no O2,durada 20-120”,Alta I. 3-Via aeròbica:amb O2,I mitja,llarga durada. En funció dl sist energètic important distingir ntre: 1-Treball d capacitat->quantitat total d’energia d q disposa un sis energètic 2-Treball d potencia:quant total d’energies x ud d tmps q s pot produir a travs d’una via energetica. 3.Cnceptes relacionats amb resist: -VO2:Volum oxigen q el cos cnsumeix mentre realitzem actv fisica. -VO2max:punt en el q encara q augmenti I no augm VO2. -Llindar anaeròbic:punt a partir dl qual l’obtnció d’energia x la via aeròbica no arriba i es recorre a la aeròbica lactica.”I max q s pot fer exercici snse lactat.”


4.Sist i mtdes entrenament. 1-Sis cntinu(no pausa,+30’,volum-I) a)Harmònic(mateixa I),60-75% I,pot ser extensiu o intnsiu. Desav:no millora ni vel,ni agilitat,avorrit,desgast articulacions. b)Variable(I variable):millora cap aeròbica,endurança i pot aeròbica. Des:persona ha d’estar motivada,dificil entrenador(fartlek,progressiu,entren total) 2-Sist fraccionat(pauses,-vlum,+I):esforç fraccionat amb sries i dscans actiu,srveix x trballar la resist anaeròbica làctica i aerobica. a)Fraccionat intrvàlic:no pausa cmpleta.I:propera al llindar anaeròbic,volum(10”-15’) b)Fraccionat d repeticions:pausa cmpleta.X esportists d’alt rndiment en competicions.I mlt alta,volum:10”-2’. 5.Tipus actv de resist:1.cursa,nadar i anar en bici.2.Actv dirigides. 3.Maq cardio. 6-Valoració resistència(test):x avaluar VO2max:1-De laboratori(espironòmetre) 2-Proves de camp:test d cooper,course navette..) 7.Evolució: *Aeròbica:entre 8-12 anys,desenv mantingut, Dels 12-14 involució. Dels 13-18,creix molt ràpid. *Anaeròbica:a partir del 13/14 anys es pot cmençar.FLEXIBILITAT1.Concepte i definicióà Amplitud d moviment: cap d realitzar mov de max amplitud en 1 o + articul dl cos(depen d la mobilitat articular,reflexos,força agonista,factors hereditaris…) -Flexibilitat:cap d un cos q te d’estirarse sense trencarse. -Elasticitat: cap d la musculatura a tornar a la longitud d repos. -Mobilitat articular:cap d moviment d’una articulació. 2.Classif en funcio tipus d’estirament: 1-Estàtic(manteniment postura) a)Actiu:executant realitza la força b)Passiu:força externa(gravetat,cmpany) c)PNF: reflex tendinos, estirar muscul 10s, contracció isomètrica, estirar 20s. 2-Dinàmic(moviment) a)mov balístics:llançam dels segments corporals buscant amplitud. b)Rebots 3.Metodologia de l’entrenament de l’ADM-> La felxiblitat es pot treballar cada dia io manternirla ¾ cops per setmana. Durada de la sessió d 10 a 80’ Minim 20s x cada exercici. Estiraments en posició comoda i relaxada,començant suau i anant augmentant la I,tensio ha d’anar en decriment a mesura q es fa l’exercici. Hem de sentir els estiraments estant ben concentrats. *Per millorar la flexibilitat: 1.Dinamica:combinant exercicis estatics amb dinamics. 2.Estàtica: PNF. 4.Evolució de l’ADM-> Qualitat involutiva 100%naix->0% mort. En la infancia involució per l’aparell locomotor. Pubertat->gran regressió pel desenvol. Edat adulta: perdua d’elasticitat de tots els teixits. *L’entrenament frena la involució. Noies més flex. TEST1.Definició:mesures q es realitzen a esportista x definir els components fisiològics q contribueixen a la marca esportiva.2.Objectius:Valorar i comparar nivell motriu -Realitzar treballs qualitatius(I max) -Desenv capacitat d’autocritica i autoaceptació. -Regeneració psicològica.3.Tipus: a)Proves de laboratori:condicions molt adequades on l’esportista simula un tipus d’actv habitual.(mat sofisticat) b)Proves de camp:test en el lloc d practica habitual.Actv específiques a l’esport c)Proves mixtes: es poden realitzar o al terreny habitual o laboratori.4.Caract-> condicions estandaritzades x donar la info + quantitativa posible. Criteris d’exactitud: validesa,fiabilitat,objectivitat ,economia, mormalització, comparació i utilitat.5.Avantatges i inconvenients test de camp-> Avantatges:+ econ i específics, cmparables amb + proves, sense material important, diverses persones en poc temps, + accept x part de l’esportista i entrenador. Inconv: dificil de repetir en mateixes condicions, informació ni tan elaborada ni científica.6.Protocol-> Plantejamen,Possibilitats d valoració(espai,material..),Escollir proves útils i valides, Planificar, Bon escalfament, Valoració de Resultats i Presa d decisions en relació al entrenament.

Entradas relacionadas: