Fdsfsd

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,34 KB

 
Enllaç datiu o cordinat: Habitualment l'enllaç covalent es forma per la contribució d'un electró per cada un dels àtoms enllaçats, però hi ha casos que l'enllaç covalent es pot formar aportant els dos electrons un sol àtom. Aquesta unió s'anomena enllaç datiu o cordinat. Apareix per exemple en la formació de dos ions de gran importància.
Forçes intermoleculars: Els àtoms al unir - se per enllaços covalents formen molècules i aquest tipus de molècules estàn unides entre si per alguna força d'enllaç que s'anomenen forrçes intermoleculars. Dintre de les forçes intermoleculars estàn l'enllaç d'hidrogen i les forçes de Van der Waals. Enllaç d'hidrogen: Es produeix entre molècules que contenen àtoms d'hidrogen units mitjançant enllaç covalent a un altre àtom molt electronegatiu. Per exemple, l'amoníac, l'aigua i l'àcid fluorhídric. Forçes de Van der Waals: Les molècules apolars són atretes per les anomenades Forçes de Van der Waals. Són forçes molt dèbils. Aquestes forçes augmenten amb el volum molècular ja que es deformaràn més fàcilment les capes electròniques externes de la molècula, és a dir, la molècula es fa més polaritzable.
Enllaç metàl.lic: Es dona exclusivament en els elements metàl.lics, es tenen que complir 2 condicions: - Que tinguin baixa enrgia d'ionització, amb el qual es deixen electrons amb facilitat formant ions positius. - Que tinguin orbitals de valència buits, que permeten els electrons moure's amb facilitat. La mobilitat dels electrons explica la propietat més típica dels metalls: la seva conductivitat elèctrica.

E

Entradas relacionadas: