El fèlix o llibre de meravelles

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,84 KB

 
A partir del Segle XIII, les llengües romanikes varen anar ocupant el camp de la prosa literaria,k fins aleshores havia estat reservat al llatí.Daltra banda,per a lome medieval es molt important que la literatura tenqui com a objectiu fonamental leducacio dels escasos lectors de lepoca cosa que fa proliferar els escrits de caracter didactic.Pel k fa a la tematica dakests escrits tot i k es diversa predomina la religiosa i moral.El creador de la prosa culta en llengua catalana es Ramón Llull.Les seves obres Blanquerna i Llibre de maravelles son els primers exemples dakest genere que pretén instruir.Ramón LLull (1232?-1315?), com ell mateix ens explica al cant de Ramón va viure la seva joventut a la cort i i va conrear la poesia trobadoresca.Arran dunes aparicions de Jesucrist,segons explica canvia el rumb de la seva vida i decideix didicarla a Déu.Abandona la família i propietats i es dedica a la convercio del infidels al crsitianisme, mitjançant la redacció duna gran obra filósòfica, científica i literaria,k anava divulgant per les principals universitats de lèpoca.La intenció de totes les de Llull es que els lectors entengin estimin i serveixin el Déu cristia.Lobra de Llull es molt abundant i escrita en diverses llengües (catala,arab,llati,provençal)i tracta materies molt variades.Blanquerna ens presenta un personatge que esdevé model per batots els estaments religiosos.Abandona la família i el mon per ferse ermita com hem vist i esdevé succesivament monjo abat bisbe i papa.Finalment renuncia al papat per tornar a la vida ermitana que li permet estar a prop de Déu.llibre de maravelles ens presenta un jove protagonista,Félix,que viatja pel mon amb la intenció daprendre. El llibre esta estructurat en Déu parts que tracten sobre aspectes diversos.Destaca el Llibre de les besties, es un exemple clar de literatura didactica on llull fa servir un recurs força habitual,leximpli,breu narració que ilustraa i facilita la comprensió de les diferents actituda i comportaments humans en relació amb la vida en societat.

Entradas relacionadas: