Fenomens lingüístics

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,31 KB

 

Quins fenòmens lingüístics es produeixen durant la Decadència?

1. Incapaciatat de modernització literària: la llengua catalana experimenta considerables transformacions internes,i la societat del moment arraconà la memòria dels clàssics medievals.

2. Afluixament de la consciència d'unitat lingüística per la visió regionalista de l'idioma ,l'aprofundiment de les diferències dialectals.

3. Conflicte lingüístic:el poble s'expressa en català ,l'alta noblesa i la intel·lectualitat es formatlizaren més amb el castellà ,ja que l'aristrocràcia estava sotmesa políticament i castellanitzada.

El català deixà de ser emprat com a llengua literària,essent substituint pel castellà:El procés no ess donà al nivell estrictament literari,sinó que abarcà també altres terrenys:


-en primer lloc el cultural,ja que l'ús del català també va retrocedir a nivell científic i a nivell eclesiàtic.

-a nivell polític.La castellanització afectà els òrgans centrals i superiors de l'administració.Desapareguda la Cancelleria Reial,les institucions locals van pedre el referent lingüístic unificador.

-a nivell social:

    a)La castellanització va afectar en primer lloc a la noblesa.Posteriorment ,les capes de l'oligarquia es castellanitzaren per mínesi respecte a les capes dominants de la societat:Les capes subalternes per obrir contacte quotidià,les capes mitjanes a través dels mecanismes culturals i de la imitació més o menys conscient.

Entradas relacionadas: